Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1054 (2008-2009)
Innlevert: 22.04.2009
Sendt: 23.04.2009
Besvart: 27.04.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fiskeri- og kystministeren har lagt "Fiskefusk-telefonen" midlertidig til Fiskeridirektoratet i Bergen, i påvente av å få en egnet ordning permanent på plass. Noen hevder at en lokalisering av en slik "telefon" i et direktorat er uheldig. Nå har fiskerikommunen Bø meldt sin interesse for å få lagt tipstelefonen til den FG-Godkjente Vakttelefonen som ligger i Bø.
Vil statsråden nå ta initiativ til å få lagt tipstelefonen til Bø, noe som både vil tilføre kommunen sårt tiltrengte arbeidsplasser og styrke ordningen?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Etableringen av tipstelefonen for fiskerinæringen ved Fiskeridirektoratet i Bergen er en permanent lokalisering. Tipstelefonen er en integrert del av den samlede ressurskontrollen, og sorterer naturlig inn under Fiskeridirektoratets sentrale kjerneoppgaver. Videre kan det nevnes at tipstelefonen også vil bli en del av det døgnbemannede senter for overvåkning av fiskeriaktivitet (Fisheries Monitoring Center) som er under etablering i direktoratet. Tipsene som kommer inn gjennom telefonen er en del av et større bilde, og det er derfor viktig at informasjonen blir håndtert på en sikker og trygg måte i den analysen direktoratet foretar av risikoobjekter. For å få en optimal utnyttelse av den kompetanse og erfaring som direktoratet besitter, så anser jeg det som mest hensiktsmessig at tipstelefonen både organisatorisk og fysisk er lokalisert til Fiskeridirektoratet i Bergen. Dette er også en kostnadseffektiv løsning.