Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1075 (2008-2009)
Innlevert: 27.04.2009
Sendt: 27.04.2009
Besvart: 06.05.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Statsministeren har varslet en gjennomgang av produktavgiften på bl.a. vann med fruktsmak. Jeg mener at saft som er laget av frukt og bær må komme inn under samme vurdering som disse produktene. Saft er helsemessig et bedre alternativ enn f.eks. brus. Selv om saft inneholder tilsatt sukker, inneholder det samtidig bl.a. vitaminer og mineraler. Den kraftige avgiftsøkningen rammer mange arbeidsplasser særlig i distriktsnorge.
Vil finansministeren følge opp Høyres forslag og vurdere lettelser for saftprodusenter i RNB?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer omfatter i dag kun drikkevarer som er tilsatt sukker eller søtstoff. Det innebærer at brus, lettbrus, nektar, saft, melkeprodukter mv. kun avgiftslegges dersom drikkevarene er tilsatt sukker eller søtstoff. Drikkevarer som naturlig inneholder fruktsukker, for eksempel presset fruktjuice eller saft av frukt og bær, avgiftslegges ikke. Melkeprodukter som kun er tilsatt en mindre mengde sukker (til og med 15 gram sukker pr. liter) og varer i pulverform er fritatt fra avgiften.

Dagens avgift er ikke gradert etter mengde sukkerinnhold. Det betyr at drikkevarer med lite tilsatt sukker eller søtstoff ikke avgiftslegges lavere enn drikkevarer med mye tilsatt sukker eller søtstoff (dette med unntak av mindre mengder sukker tilsatt i melkeprodukter som nevnt ovenfor).

Avgiften er opprinnelig fiskalt begrunnet, men i utformingen av avgiften er det de senere årene også sett hen til ernæringsmessige hensyn, jf. omtale i St.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Finanskomiteens flertall har bedt Regjeringen om å vurdere muligheter for en mer treffsikker utforming av avgiften på alkoholfrie drikkevarer i Revidert nasjonalbudsjett 2009, jf. Budsjett-innst.S. nr. 1 (2008-2009). Jeg kan bekrefte at også saftproduktene vil inngå i de nødvendige vurderinger av avgiften.