Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1079 (2008-2009)
Innlevert: 27.04.2009
Sendt: 28.04.2009
Besvart: 05.05.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I forskrift om engangsavgift på motorvogn, paragraf 6-2, gis det anledning til å søke om avgiftsfritak ved oppbygging av "skadet" motorvogn. I toll og avgiftsdirektoratets utfyllende kommentarer i punkt 9.1 stilles det som krav at bilen må være "trafikkskadet". Dette er en innsnevring som utelukker biler som er brent opp. Dette innebærer at mange som kunne ha rett til fritak ikke har fått det. Jeg er kjent med at det fører til ulik praksis.
Vil finansministeren sørge for at det er forskriftens § 6.2 som legges til grunn?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg har forelagt problemstillingen for Toll- og avgiftsdirektoratet. I følge direktoratet er kravet i de utfyllende kommentarene om at kjøretøyet må være trafikkskadet en etterlevning fra en tidligere forskrift som inneholdt en slik begrensning. Denne begrensningen gjelder ikke lenger, og kommentarene er derfor misvisende. Direktoratet vil nå rette opp i dette.

Etter det direktoratet erfarer, har imidlertid også oppbrente biler i praksis vært omfattet av fritaksordningen. Direktoratet kan imidlertid ikke utelukke at det kan ha forekommet ulik behandling ved de enkelte tollregionene.

Jeg vil be direktoratet nå ta initiativ til at regelverket også på dette området behandles likt i hele landet.