Skriftlig spørsmål fra Jan Fredrik Vogt (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1095 (2008-2009)
Innlevert: 29.04.2009
Sendt: 30.04.2009
Besvart: 07.05.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Fredrik Vogt (FrP)

Spørsmål

Jan Fredrik Vogt (FrP): Mener statsråden norske skips sikkerhet er tilstrekklig ivaretatt, eller ser statsråden behov for økt egenbeskyttelse av skip?

Begrunnelse

Den siste tiden har man sett en økt aktivitet av piratvirksomhet, spesielt i Adenbukten utenfor Somalia. Hittil har piratene nesten rutinemessig fått utbetalt millionbeløp i løsepenger.
Dette er en praksis det kan, og bør, stilles spørsmål ved. Ett forhold er at dette åpenbart kan være terrorfinansiering. Et annet viktig moment er at når man stadig utbetaler løsepenger vil dette føre til at man setter andres fremtidige sikkerhet i fare, fordi pirater ser at piratvirksomhet er en farbar vei for å få penger. I tillegg finansierer løsepenger stadig bedre og mer avansert utstyr for piratene og deres virksomhet. Dette blir som å gi etter for terror og terrorisme. Dette kan ikke fortsette.
Det er prisverdig at Norge har sendt en fregatt til Adenbukten. I den sammenheng er det viktig at man er forberedt på at dette kan bli et meget skarpt oppdrag, hvor liv kan gå tapt på begge sider. Det er likevel slik at havet er stort. Det viser seg at de styrker som er til stede, dessverre ikke har klart å sette en stopper for piratvirksomheten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen følger nøye den alvorlige utviklingen utenfor Somalias kyst, hvor piratvirksomheten har økt i omfang den siste tiden. Det pågår nå tre multinasjonale maritime operasjoner i området, i tillegg til en rekke nasjonale enkeltbidrag. Norge vil bidra med en fregatt i EUs operasjon Atalanta fra august.

Når det gjelder egenbeskyttelse av skip, er imidlertid dette i utgangspunktet rederienes ansvar. Vi er kjent med at Norges Rederiforbund har anbefalt en rekke forebyggende tiltak overfor norske rederier for å begrense faren for kapring. I tillegg til de beredskapstiltakene som iverksettes om bord på de enkelte fartøyer, blir norske skip anmodet om å følge spesifikke seilingskorridorer gjennom Adenbukten, slik at de på best mulig måte kan beskyttes av internasjonale marinefartøyer. Sivil skipstrafikk blir i tillegg oppfordret til å holde tilstrekkelig avstand til Somalias østkyst, for å senke risikoen for å komme i kontakt med pirater. Rederiforbundet har så langt frarådet væpnet personell ombord på sivile fartøyer.

Sikkerhetstiltak må alltid veies opp mot risikoen for at voldsbruken eskaleres fra piratenes side. Så langt har piratvirksomheten utenfor Somalia vært preget av begrenset bruk av vold. I forhold til rederiers utbetaling av løsepenger, er regjeringen oppmerksom på at en slik praksis kan styrke piratenes kapasitet. Det er for øvrig ikke så langt påvist noen forbindelse mellom piratvirksomheten utenfor Somalia og terrororganisasjoner. Disse problemstillingene evalueres fortløpende i forhold til situasjonen i farvannene utenfor Somalia, og adresseres i ulike fora både nasjonalt og i samarbeid med allierte, blant annet i NATO.