Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1097 (2008-2009)
Innlevert: 29.04.2009
Sendt: 30.04.2009
Besvart: 13.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringens forslag til ny NTP 2010-2019 omtaler en rekke veiprosjekter. Mange er omtalt med forbehold. Noen er det "aktuelt å prioritere" og noen prioriteres "betinget av tilslutning for et opplegg for delvis bompengefinansiering".
Kan statsråden legge frem oversikt over alle veiprosjekter omtalt i forslag til NTP 2010-2019 med de omtalte, ev. også andre, forbehold med investeringsbeløp og finansiering fordelt pr. transportkorridor/fylke og med angivelse av om dette er på riksvei skal til fylkene?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I mitt svar på spørsmål nr. 1000 til skriftlig besvarelse fra representanten Trond Helleland, jf. mitt brev 27. april 2009, er det vedlagt en fullstendig oversikt over prosjekt som er prioritert startet opp i tiårsperioden. Oversikten er dekkende for det representanten Sortevik også etterspør. Mitt brev 27. april 2009 til Stortinget vedlegges til orientering.

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=43186