Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1115 (2008-2009)
Innlevert: 04.05.2009
Sendt: 04.05.2009
Besvart: 11.05.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Organisasjonsfriheten er i Hviterussland svært begrenset. Partiet Belarusian Christian Democracy (BCD) har nå på nytt forsøkt å registrere seg, men regimet har igjen nektet dette. Nederland har fulgt opp saken gjennom blant annet å sende sin ambassadør fra Warszawa til Minsk.
Vil utenriksministeren følge opp sin nederlandske kollega og ta opp med hviterussiske myndigheter registreringen av partier generelt og BCD spesielt?

Begrunnelse

Belarusian Christian Democracy (BCD) holdt 28. februar i år på ny et landsmøte for og offisielt grunnlegge partiet etter kravene som stilles til slik registrering i Hviterussland, men søknaden om registrering ble igjen avslått. Nå har partiet fått beskjed om at avslaget har blitt suspendert, men man frykter at dette kun har blitt gjort i påvente av EUs Eastern Partnership Summit i Praha 7.mai, og at beslutningen vil bli opprettholdt umiddelbart etter dette. Det nederlandske parlamentet diskuterte situasjonen 2. april og utenriksministeren fikk i oppgave å følge opp situasjonen og rapportere tilbake til parlamentet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Menneskerettighetssituasjonen i Hviterussland er fremdeles kritikkverdig. Slik representanten Høybråten påpeker, gjelder dette blant annet den mangelfulle organisasjonsfriheten.

Også fra norsk side følger vi utviklingen i Hviterussland nøye, og vi søker å bidra til det internasjonale samfunns tiltak for å fremme demokratisering og respekt for menneskerettighetene. Med dette for øye støtter Norge en rekke konkrete prosjekter, og vi bidrar også på andre måter. I likhet med EU-landene fornyet Norge nylig et sett med reiserestriksjoner overfor et antall sentrale hviterussiske tjenestemenn, men suspenderte samtidig de fleste av restriksjonene for et nærmere angitt tidsrom. Suspensjonen er gjort for å oppmuntre til ytterligere skritt i riktig retning fra landets myndigheter, etter at disse i fjor kom det internasjonale samfunns krav i møte på enkelte viktige punkter. Blant annet ble politiske fanger løslatt, og man inviterte internasjonale observatører til parlamentsvalget.

At restriksjonene i prinsippet opprettholdes, er uttrykk for at situasjonen i landet fremdeles vurderes som kritikkverdig. Dette er et budskap vi formidler også i vår dialog med hviterussiske myndigheter. I samtaler med høytstående hviterussiske representanter i februar ga vi fra norsk side klart uttrykk for at en videre integrasjon av Hviterussland i europeisk samarbeid forutsetter at de lever opp til grunnleggende verdier med hensyn til demokrati og menneskerettigheter.

Vi ønsker hviterussiske myndigheters ønske om tettere samarbeid med resten av Europa velkommen, uten at vi vil gi etter når det gjelder kravet om demokratisering og respekt for grunnleggende menneskerettigheter, herunder organisasjonsfrihet. Politiske partiers adgang til å registrere seg er en viktig del av dette bildet. Dette vil vi fortsette å ta opp med hviterussiske myndigheter. Det gjelder alle politiske partiers adgang til å registrere seg, også Belarussian Christian Democracy.