Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1129 (2008-2009)
Innlevert: 06.05.2009
Sendt: 06.05.2009
Besvart: 13.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er registrert tyveri av personlig bagasje fra flypassasjer som var opptatt med å gjennomføre sikkerhetsmessig kontroll etter anvisning fra betjening i sikkerhetskontrollen ved norsk flyplass. Dette setter fokus på manglende tyverisikring av passasjerenes eiendeler mens de gjennomgår sikkerhetskontroll som er mer omfattende enn sikkerhetsfremmende.
Hva vil statsråden gjøre for at passasjerer ved norske flyplasser har betryggende sikkerhet for personlige eiendeler mens de blir sikkerhetskontrollert?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er opptatt av at sikkerhetskontrollen skal gjennomføres med minst mulig ulempe for de reisende. Det innebærer også sikkerhet for personlige eiendeler. Jeg har derfor bedt om en orientering fra Avinor om hvordan de vil sikre dette. Avinor har opplyst at tyveri fra reisende i sikkerhetskontrollen har vært lite utbredt. I de fleste tilfellene der det har vært mistanke om tyveri eller slikt forhold er politianmeldt, har undersøkelser vist at gjenstander er forvekslet eller gjenglemt. Når det har skjedd et tyveri, opplyser Avinor at passasjerene rutinemessig blir bedt om å politianmelde forholdet.

Avinor opplyser videre at de per i dag har hatt en praksis der stjålne gjenstander i utgangspunktet ikke blir erstattet. Avinor ser imidlertid at passasjerene i en situasjon hvor det foretas såkalt etterkontroll, etter den ordinære sikkerhetskontrollen, kan bli forhindret fra å ha oppsyn med egne eiendeler. Avinor vil derfor utrede om det skal betales erstatning for tyveri i sikkerhetskontrollen. Videre vil Avinor utrede mulighetene for at passasjerene på en bedre måte kan overvåke sin egen håndbagasje i forbindelse med etterkontrollen i sikkerhetskontrollen. Jeg støtter en slik vurdering og er opptatt av at Avinor så raskt som mulig finner frem til en tilfredsstillende løsning.