Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1155 (2008-2009)
Innlevert: 11.05.2009
Sendt: 11.05.2009
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 18.05.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hva kan statsråden gjøre slik at det blir enklere for småbedrifter i nord å importere varer fra Finland, og er det for dette formål mulig å gå tilbake til den tidligere ordningen hvor bedriftseieren selv kunne fortolle varene ved den finske tollstasjonen i Kivilompolo?

Begrunnelse

En enkeltmannsbedrift i Kautokeino har produsert samekniver for salg til lokalbefolkningen og tilreisende i 25 år. I tillegg til egenproduserte kniver selges det også andre produkter både fra Kautokeino, Sverige og Finland. Tidligere var det slik at bedriftseieren kunne dra rett over grensa til Pajala eller Kolari i Finland for å plukke ut varer til bedriften, for så å fortolle dem ved den finske tollstasjonen i Kivilompolo på turen hjem. Dette er ikke mulig lengre. Nå må varene sendes til fortolling i Oslo. Dette er veldig tungvint, tar veldig lang tid og har påført bedriften mange helt unødvendige problemer. Postens godssenter i Oslo har blant annet klaget på at de mottar fakturaer på finsk, og har bedt om å få fakturaene på norsk eller engelsk, noe som skaper merarbeid for importør og vanskeliggjør importen.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Finansdepartementet har forelagt spørsmålet for Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD). Ifølge TAD kan bedriften selv fortolle varene i TVINN (tollvesenets elektroniske fortollingssystem) eller eventuelt be en speditør om å gjøre dette. Nærmere informasjon om TVINN er å finne på www.toll.no. Bedriften kan også ta kontakt med Tollregion Nord-Norge for nærmere veiledning.

Alternativt er det fremdeles mulig å fortolle varene på den finske tollstasjonen i Kivilompolo. Bedriften må da framlegge en ferdig utfylt tolldeklarasjon på papir. Toll- og avgiftsetaten vil deretter fortolle deklarasjonen i (TVINN).

Jeg kan ellers opplyse om at hvis bedriften får tilsendt varer per post fra utlandet vil fortollingen skje sentralt i Oslo. Det skyldes etter det jeg har fått opplyst, at Posten Norge de senere årene har sentralisert alle forsendelser fra utlandet via postterminalen på Alnabru i Oslo. Her blir all post fra utlandet fortollet før den blir videresendt til mottakere rundt i landet.