Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1170 (2008-2009)
Innlevert: 13.05.2009
Sendt: 13.05.2009
Besvart: 20.05.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Over en halv million mennesker har på kort tid flyktet fra kampene mellom pakistanske styrker og Taliban i Swat-regionen nordvest i landet. Folk mister avlingene, inntekten og hjemmene sine. Mange lever nå i den ytterste fare og nød. Pakistans president Zardari har bedt omverdenen hjelpe landet i den humanitære katastrofen som nå utspinner seg.
Hvilken bistand gir Norge og hva mer kan Norge gjøre?

Begrunnelse

Den krigsrammede delen av Pakistan er fra før fattig og har mottatt mange flyktninger. Etter at Taliban brøt avtalen med myndighetene i Pakistan og ikke la ned våpnene, har militære kamper drevet over en halv million på flukt. FNs visegeneralsekretær for humanitære spørsmål, John Holmes, uttalte tirsdag 12. mai at nødhjelpen til Pakistan må økes vesentlig. Pakistan trenger omfattende bistand for å håndtere flyktningstrømmene og sikre alle som rammes vann, mat, medisinsk behandling og andre grunnleggende behov.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Den humanitære situasjonen nordvest i Pakistan er urovekkende og en av de største utfordringene det internasjonale samfunn står overfor. Situasjonen har gradvis forverret seg i løpet av 2009. Kamphandlingene i den såkalte ”North Western Frontier Province” NWFP (Swat, Shangla, Dir og Buner - distriktene) mellom pakistansk Taliban og den pakistanske hæren øker nå i styrke og område. Det foregår en relatert konflikt sørover langs grensen mot Afghanistan, i såkalte ”Federally Administrative Tribal Areas” FATA.

Ved årsskiftet var tallet på internt fordrevne om lag 300 000, så økte dette til 600 000 i mars måned, og det kan nå være snakk om opp mot 1,4 millioner mennesker. Alvoret i krisen forsterkes av at dette kommer på toppen av de 1,7 millioner afghanske flyktninger som befinner seg i Pakistan. Dette bidrar til en alvorlig destabilisering av regionen og store humanitære lidelser.

Sivile tapstall er så langt ukjent på grunn av manglende tilgang for de humanitære organisasjonene i kampområdene. Flere humanitære organisasjoner er blitt angrepet og humanitært hjelpepersonell har blitt drept av de stridende partene. Det er imidlertid svært begrenset med informasjon om det som skjer i Swat og andre distrikter der kamper pågår, og det er grunn til å være bekymret for hvordan internasjonal humanitærrett respekteres.

Det er riktig, som representanten viser til, at FNs visegeneralsekretær for humanitære spørsmål varsler at nødhjelpen må økes vesentlig. Det er store behov for umiddelbar nødhjelp innen helse, vann og hygiene, beskyttelse og telt/midlertidig husly, mat og utdanning. FN har utstedt en revidert humanitær appell den 17. mai i år på 544 millioner amerikanske dollar (USD), hvor 16 % er dekket så langt. OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) bygger opp sitt kontor i Pakistan for å kunne koordinere den humanitære innsatsen bedre, og har gitt USD 20 millioner over nødhjelpsfondet CERF til Pakistan. Pakistanske myndigheter har bedt om internasjonal assistanse på alle de nevnte områder.

Det er uvisst hvor lenge den nåværende krisen med over en million fordrevne vil komme til å vare. Ut fra de mest optimistiske anslagene vil krisen vare i uker og måneder i Swat og tilliggende områder. Det er likevel mer sannsynlig at Pakistans nordvestre provins vil ha et stort antall internflyktninger ut dette året og inn i neste.

Utenriksdepartementet har fulgt denne situasjonen tett siden slutten av 2008 og ga i februar i år 17 millioner kroner i humanitær bistand til Pakistan via Røde Kors og UNICEF. Nå følger vi videre opp og øker støtten med 48 millioner kroner kanalisert gjennom FN, Røde Kors og frivillige organisasjoner. Særlig er den Internasjonale Røde Kors komiteen (ICRC) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sentrale aktører i den nåværende situasjonen. Vår direkte bistand blir dermed 65 millioner kroner. I tillegg til dette har FNs nødhjelpsfond, CERF, gitt 130 millioner kroner til Pakistan. Omtrent 18 millioner kroner av disse er norske midler. Norsk humanitær støtte til Pakistan er dermed på totalt 83 millioner kroner så langt for i år.

Dette er på nivå med vårt langsiktige utviklingssamarbeid, der forøvrig grunnskoleutdanning er hovedprioritet. Norge har også nylig gått inn med støtte for fremme av helsesituasjonen for mødre og barn i Sindh-provinsen, der vi bidrar med 250 millioner kroner over fem år.

Utenriksdepartementet fortsetter å følge situasjonen i Pakistan og vi vil vurdere nye bidrag fremover dersom situasjonen tilsier det. Det er nå viktig å få flere internasjonale givere på banen og bidra til å dekke de alvorlige humanitære behovene.

Samtidig er vi tydelig på at humanitærretten må respekteres. Den pakistanske hæren, så vel som Taliban og opprørerne, må gjøre sitt ytterste for å skåne befolkningen, unngå sivile tap og sikre adgang for hjelpepersonell og nødhjelpsforsyninger.