Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1175 (2008-2009)
Innlevert: 13.05.2009
Sendt: 14.05.2009
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 27.05.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I dommen etter det tragiske "Mørkveddrapet" i Bodø, er drapsmannen idømt tvunget psykiatrisk helsevern/behandling. Fra Helse Nord gis det uttrykk for at en prøver å få til behandlingen et annet sted enn i Bodø. I dette tilfelle kan det se ut til at domstolen ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt interessene til de pårørende som ikke ønsker å møte drapsmannen i Bodø.
Vil statsråden sørge for at drapsmannen blir tildelt behandlingstilbud i et annet Helseforetak, utenfor Bodø av hensyn til offerets familie?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Representanten Kristiansen tar her opp en faglig og etisk utfordrende problemstilling som d regionale helseforetakene skal håndtere i henhold til gjeldende lovverk og de årlige oppdragsdokument.

Jeg har i denne saken vært i kontakt med Helse Nord RHF som opplyser at de i denne saken har vektlagt følgende forhold i prioritert rekkefølge:

1. Sikre pasienten en god og adekvat psykiatrisk behandling og oppfølging.

2. Ivareta pasientens, pårørendes og evt. verges ønsker knyttet til behandlingssted.

3. Andre faktorer. Herunder hensyn til offerets familie og lokalmiljø samt driftsmessige forhold.

Ut fra en samlet vurdering har Helse Nord besluttet at pasienten skal få behandling annet sted enn i Bodø.