Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1203 (2008-2009)
Innlevert: 18.05.2009
Sendt: 19.05.2009
Besvart: 26.05.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil statsråden påse at stiftelsen neveragain.no får tilskudd i Revidert nasjonalbudsjett i tråd med tidligere uttalelser?

Begrunnelse

Jeg refererer til mine to tidligere spørsmål til Statsråden angående Stiftelsen neveragain.no. Det ble med glede konstatert at statsråden bevilget en engangsstøtte til Stiftelsen på 150 000 kr tidligere, med en begrunnelsen om at det er viktig med et nasjonalt digitalt tidsvitnearkiv.
Det har ikke blitt fulgt opp med midler i Revidert nasjonalbudsjett slik intensjonen var, men vi regner med at det bare var en forglemmelse.
Som statsråden vet så vil Statsbudsjettet for 2010 ikke være klart til vedtak før i desember, noe som vil bety at Stiftelsen går i svart medio juli.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 886 fra representanten Åse Michaelsen, der det framgår at Kunnskapsdepartementet ville bidra med 150 000 kroner til stiftelsen neveragain.no som et bidrag til å opprettholde driften inntil stiftelsen hadde funnet en mer permanent finansieringsløsning. Stiftelsen ble meddelt dette i brev fra Kunnskapsdepartementet 21. april 2009. I brevet ble det presisert at bidraget fra Kunnskapsdepartementet var en engangsbevilgning og at midlene skulle benyttes til å opprettholde en minimumsdrift mens stiftelsen vurderte framtidig finansieringsløsning.

Kunnskapsdepartementet vil i St.prp. nr. 1 (2009-2010) legge fram en vurdering av hvordan tidsvitenskildringer fra 2.verdenskrig er i varetatt i Norge, jf. Budsjett-innst. S. nr. 12 (2007-2008).