Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1223 (2008-2009)
Innlevert: 20.05.2009
Sendt: 22.05.2009
Besvart: 29.05.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Hvilke regler gjelder for dokumentasjon av uførhet og tilhørende innrømmelse av rabatt på ferje for frakt av bil for uføre reisende som bruker egen bil?

Begrunnelse

Kreves egen tilleggsdokumentasjon av ferjeselskapene for å innrømme rabatt på frakt av bil eller vil dokumentasjon fra andre instanser som gir innehaver rett til ordninger knyttet til handikap (f.eks. parkeringsbevis for invalidebil og følgekort for ledsager) være tilfredsstillende? Håper statsråden om nødvendig kan sørge for at det blir foretatt en klargjøring av regelverk som gjør det enklere og bedre for uføre med bil når det benyttes ferje.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Reglene for dokumentasjon av uførhet og tilhørende innrømmelse av rabatt på ferje for frakt av bil for uføre reisende som bruker egen bil framgår av punkt 2.2.2 i riksregulativet for ferjetakster, gjengitt nedenfor.

"Moderasjon for kjøretøy anskaffet med støtte gjennom folketrygden.

For kjøretøy anskaffet med støtte fra folketrygden, gis det 50 % rabatt på enkeltbillett. Dette gjelder også om bilens eier fyller vilkårene for stønad til bil fra folketrygden, men likevel har valgt å kjøpe bil uten slik støtte. 50 % rabatt gis også på en personbillett enten det er bilens eier eller en ledsager som fører bilen.

NAV-kontorene utsteder et spesielt legitimasjonsbevis påført kjøretøyets registreringsnummer. Dette må forevises sammen med annet identitetskort. 50 % rabatt gis kun for det kjøretøyet som trygdekontoret har utstedt legitimasjonsbevis for når eieren selv er med i bilen. For at det skal gis 50 % rabatt på en ev. tilhenger stilles det samme krav til dokumentasjon fra NAV-kontoret som for bilen.

For samband med bompenger se pkt. 1.13."

I pkt. 1.13 framgår følgende bestemmelse:

"Bompenger innkreves som tillegg til ferjetaksten. Størrelsen på bompengesatsen og eventuelle rabatter på denne framgår av stortingsvedtaket vedrørende det enkelte bompengeprosjekt."