Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1225 (2008-2009)
Innlevert: 20.05.2009
Sendt: 22.05.2009
Besvart: 02.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Nordstrand ENØK består av 7 borettslag og 1 sameie, totalt 1712 leiligheter. De søkte ENOVA om ENØK midler, men fikk avslag fordi ENOVA ikke kunne gi støtte til denne typen fellestiltak. ENOVA gav videre beskjed om at de kunne støtte ENØK tiltak individuelt for leilighetene.
Vil statsråden endre denne praksisen slik at også sammenslutninger, som Nordstrand ENØK, kan få støtte til ENØK tiltak?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I avtalen Olje- og energidepartementet har med Enova er det satt ambisiøse mål for resultater innen energiomlegging. Innen utgangen av 2011 skal midlene som Enova forvalter ha bidratt til et energiresultat på 18 TWh sammenlignet med 2001. Det betyr at det må prioriteres slik de beste prosjektene blir gjennomført. Kriteriene som er satt for tildeling av støtte må vurderes på denne bakgrunn.

Fellesprosjekter, slik som prosjektet omtalt i spørsmålet, kan søke om støtte gjennom program for bolig, bygg og anlegg. Enova har prosjekter med flere borettslag, og med boligbyggerlag som koordinerer tiltak for flere borettslag.

I årene 2001-2008 er det gitt tilskudd til over 12 000 bygg innenfor programmet bolig, bygg og anlegg. Enova regner med at det spares om lag 2,4 TWh per år i disse prosjektene. Jeg er godt fornøyd med dette. Jeg kan imidlertid ikke kommentere håndteringen av enkeltprosjekter.