Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1229 (2008-2009)
Innlevert: 22.05.2009
Sendt: 25.05.2009
Besvart: 04.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): TV2 meldte 14. mai 2009 om en prosess mellom Regjeringen og Aker vedrørende etableringen av et nytt oljeselskap hvor staten skulle bidra med en betydelig egenkapitalinvestering. I lys av Aker Holding-saken er det av interesse å vite hvordan denne prosessen ble håndtert.
Kan statsråden gjøre rede for varighet av forhandlingene, hva som ble drøftet, hvem som var involvert, om Regjeringen brukte finansielle og/eller juridiske rådgivere og hva som var årsaken til at forhandlingene ikke førte frem?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Aker presenterte i 2008 et mulig forretningskonsept for staten som gjaldt virksomhet knyttet opp mot aktiviteten på norsk sokkel. Det ble avholdt møter med Aker for å klargjøre innholdet i forretningskonseptet.

Det ble deretter foretatt grundige vurderinger av grunnlag for eventuell statlig medvirkning. Regjeringen konkluderte med at det ikke var aktuelt å arbeide videre med saken. Det ble derfor ikke på noe tidspunkt gjennomført forretningsmessige forhandlinger med Aker om det foreslåtte forretningskonseptet.