Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:1230 (2008-2009)
Innlevert: 22.05.2009
Sendt: 25.05.2009
Besvart: 03.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Oljesandprosjektet til StatoilHydro i Canada har blitt kritisert fordi det regnes som en svært lite miljøvennlig måte å utvinne olje på, med ødeleggelse av store områder som resultat. Dertil kommer at utbyggingen, ifølge FN, bryter med urfolks- og menneskerettigheter.
Mener finansministeren at dette er i tråd med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), og hvis så ikke er tilfelle, hva akter hun å gjøre med det?

Begrunnelse

Lubicon-stammen i Canada har sendt et brev til Oljefondet med anmodning om at fondet trekker seg ut inntil det foreligger en avklaring i saken. Investeringen til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) er på nesten 1 milliard kroner i selskapet TransCanada. Dette selskapet skal til høsten starte bygging av en ny rørledning for transport av gass gjennom området til Lubicon-stammen i provinsen Alberta i Canada.
FN har bedt myndighetene i Canada om å stanse virksomheten inntil det foreligger en avtale med indianerstammen om bruk av landområdet. Verdensorganisasjonen mener Canada bryter urfolks- og menneskerettigheter fordi TransCanada får bygge ut rørledningen uten at det eksisterer en avtale som sikrer deres krav på land. Amnesty Norge krever også at Oljefondet trekker seg ut av TransCanada.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Statens pensjonsfond - Utland er i sin helhet plassert i verdipapirer i utlandet. Investeringer i StatoilHydro faller således utenfor virkeområdet til de etiske retningslinjene for fondet.

Jeg er kjent med at Etikkrådet har mottatt brev fra Lubicon-indianerne. Etikkrådet er et uavhengig råd som vurderer om det er grunnlag for å anbefale at noen av selskapene Pensjonsfondet investerer i utelukkes etter kriteriene i de etiske retningslinjene. Rådet mottar ofte informasjon fra organisasjoner og andre. Det er bra fordi det gir et bedre grunnlag for den vurderingen Etikkrådet skal gjøre.

Jeg har full tillit til at Etikkrådet foretar grundige vurderinger av ulike enkeltselskaper og situasjoner, at de undersøker riktigheten i påstander som kommer fram, og at de konsulterer ulike kilder for å få et best mulig grunnlag for sine vurderinger. Derfor vil Etikkrådets vurderinger av enkeltselskaper kreve noe tid. Det er også slik at de selskapene som blir vurdert kontaktes for eventuelle synspunkter på opplysninger som har kommet fram og for at Etikkrådet skal gjøre seg opp en oppfatning av om det er fare for medvirkning til brudd på de etiske retningslinjene framover i tid. Dersom Finansdepartementet beslutter å utelukke et selskap etter råd fra Etikkrådet er det full åpenhet om dette, men først etter at et eventuelt nedsalg er gjennomført. Et eventuelt nedsalg tar minimum to måneder.