Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1242 (2008-2009)
Innlevert: 26.05.2009
Sendt: 27.05.2009
Besvart: 04.06.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): 30. mai nomineres den nye generaldirektøren i UNESCO. En av kandidatene er Farouk Hosny, den egyptiske kulturministeren. Han har kommet med en rekke anti-semittiske uttalelser de senere år, uttalelser som er skremmende og grusomme. En person med slike hatefulle meninger kan ikke være egnet til å lede arbeidet i UNESCO.
Hva gjør Utenriksministeren for å hindre at Farouk Hosny nomineres som ny generaldirektør i UNESCO?

Begrunnelse

Et av problemene med FN-systemet er at feil personer har fått fremtredende posisjoner. Det er viktig å forsøke å bidra til at lederposisjonene i f.eks. UNESCO, ikke kommer i hendene på personer som vil virke støtende på mange medlemmer. Claude Lanzmann, Bernard-Henri Lévy og Elie Wiesel har sendt et åpent brev der de ber om at nomineringen av Farouk stoppes. Norge har en styreplass i UNESCO og bør derfor ha alle muligheter til å påvirke denne prosessen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Vedrørende valg av ny generaldirektør i UNESCO og Norges rolle som styremedlem: UNESCOs styre skal som kjent innstille en kandidat, i løpet av styremøtet i oktober, som velges på generalkonferansen i november i år.

Fristen for å fremme kandidaturer til stillingen gikk ut 31. mai 2009. Så vidt jeg har brakt på det rene, har det nå meldt seg ni kandidater; fra Algerie, Benin, Bulgaria, Ecuador, Egypt, Litauen, Russland, Tanzania og Østerrike.

Vi har ikke vurdert kandidatene opp mot hverandre ennå og før vi tar standpunkt vil vi konsultere med andre land. Fra norsk side ønsker vi en godt kvalifisert og samlende kandidat som kan fremme UNESCOs verdigrunnlag og gjennomføre nødvendig modernisering av organisasjonen.

Egyptiske Farouk Hosni har støtte fra Den arabiske liga og Den afrikanske union og må anses som en sterk kandidat, selv om vi merker oss at det er lansert konkurrerende kandidaturer fra Afrika. Jeg er kjent med at Farouk Hosni er kontroversiell. Han har innrømmet at han har kommet med svært uheldige uttalelser om Israel og at han ved en anledning tok til orde for å brenne israelske bøker som finnes i egyptiske biblioteker.

Det må være klart at en leder for UNESCO må respektere UNESCOs verdigrunnlag. Noe av det viktigste for UNESCO er å fremme forståelse og toleranse mellom kulturer. Hosnis uttalelse om israelske bøker var spesielt uheldig i forhold til hans UNESCO-kandidatur, noe jeg også presiserte da jeg møtte ham tidligere i år. Jeg merker meg at han i ettertid har beklaget uttalelsen.

Norge har jobbet meget aktivt de siste årene med å få på plass kvalifikasjonskrav for stillingen som generaldirektør, basert på UNESCOs verdier, og for at dette så langt som mulig bør være gjeldende i forhold til utvelgelse av best mulig kvalifisert kandidat til stillingen. Jeg er tilfreds med at det har meldt seg flere kvalifiserte kandidater.