Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1262 (2008-2009)
Innlevert: 29.05.2009
Sendt: 29.05.2009
Besvart: 08.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): En eiendom på Ytre Tronderøya ved Gamle Hellesund i Lillesand kommune ligger ute for tvangssalg. Prisantydning har tidligere vært over 35 millioner, men nå vil eiendommen sannsynligvis gå for halve prisen. Et enstemmig kommunestyre har ønsket å kjøpe eiendommen, men trenger hjelp fra staten med finansiering. Dette er en eiendom med nasjonal verdi på 600 mål midt i Blindleia.
Vil statsråden sørge for at prakteiendommen kommer allmennheten tilgode, og stille opp med statlige midler som gjør kjøpet mulig?

Begrunnelse

Lillesand kommune ønsker at Staten enten skal kjøpe eiendommen selv, eller skaffe penger slik at kommunen kan foreta kjøpet. Det er fremmet egen henvendelse fra kommunen til departementet om dette. Det er en eiendom som har nasjonal verdi. Den ligger i Blindleia, et kjent utfartsområde i friluftssammenheng. Allmennheten vil ha meget stor nytte av å få full tilgang til eiendommen. Ved kjøp av eiendommen vil staten motvirke privatisering av strandsonen.
Eiendommen består blant annet av 30 mål plen, det er en kilometer strandlinje, eksklusivt renovert hovedhus fra 1750 på 286 kvadratmeter og sjøbu, låve og stabbur. Dette vil være fullt mulig å drive sammen med f.eks. et friluftsråd og dermed sikre stor aktivitet.
Det begynner derimot å haste med en avgjørelse, og jeg ber derfor statsråden om å se ekstra raskt på muligheten for å kunne kjøpe denne prakteiendommen.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet er kjent med at eiendommen Ytre Tronderøy nå er solgt ved tvangssalg. Salgssummen er ikke offentlig kjent.

Miljøverndepartementet var forut for salget i løpende kontakt med Lillesand kommune v/ordfører med sikte på å få til en helhetlig finansieringsmodell for offentlig overtakelse av eiendommen. Med utgangspunkt i en vurdering av eiendommens betydning for friluftslivet har Miljøverndepartementet meddelt kommunen at vi kunne gå inn i et eventuelt kjøp av med 6 millioner kroner. På denne bakgrunn har kommunen vært med i budrunden.