Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1276 (2008-2009)
Innlevert: 03.06.2009
Sendt: 04.06.2009
Besvart: 11.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Den 1. juli 2009 skal ny plan- og bygningslov tre i kraft. Mange av forskriftene til den nye loven er enda ikke klare. Nasjonale planretningslinjer for strandsona er en av disse.
Når vil Regjeringen sende forslag til nasjonale planretningslinjer for høring?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Spørsmålet gjelder statlige planretningslinjer for strandsonen, som Tord Lien tidligere har tatt opp gjennom spørsmål nr. 1246. Jeg viser til mitt svar på dette spørsmålet som ble sendt ved brev 5. juni 2009.

Miljøverndepartementet arbeider med et utkast til retningslinjer, som skal sendes på høring før de vedtas. Jeg kan ikke angi eksakt når forslaget vil bli sendt ut, men målet er at retningslinjene skal tre i kraft i løpet av året.