Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1277 (2008-2009)
Innlevert: 04.06.2009
Sendt: 05.06.2009
Besvart: 12.06.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Raftostiftelsen har en svært viktig funksjon i det norske menneskerettighetsarbeidet, og den årlige utdelingen av Raftoprisen gir inspirasjon og oppmerksomhet for enkeltmennesker eller organisasjoner, langt utover Norges grenser. Organisasjonen har nå behov for en mer langsiktig og forutsigbar satsing.
Vil statsråden sikre dette i statsbudsjettet for 2010?

Begrunnelse

Raftostiftelsen i Bergen har i hovedsak blitt drevet på idealistisk grunnlag i 23 år og er et fyrtårn i norsk menneskerettighetsarbeid! Gjennom utdelingen av Raftoprisen og oppfølgingen av prisvinnerne, har stiftelsen opparbeidet seg viktige saker av betydning for menneskerettighetsarbeidets betydning og utfordringer. De siste årene har man jobbet intenst for å videreutvikle formidlings- og undervisningsarbeidet. For å sikre profesjonell kvalitet, kompetanse og kontaktnett, mener organisasjonen det er behov for et betydelig økonomisk løft. Behovet for økte midler er særlig knyttet til undervisning for elever, lærere, og lærerstudenter i grunn-/og videregående skole, samt formidling rettet mot journalister, politikere og næringslivsledere.
Raftostiftelsen har pr. mars 2009 oversendt sin budsjettsøknad for 2010. Organisasjonen har nå behov for en mer langsiktig og sterkere satsing i sin organisasjon.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg er enig med representanten i at Raftostiftelsen gjør en stor og viktig innsats i arbeidet for å fremme menneskerettighetene, både gjennom utdelingen av Raftoprisen og på andre måter. Jeg er dessuten kjent med at Raftostiftelsen de siste årene har arbeidet for å styrke sitt formidlings- og undervisningsarbeid.

Kunnskapsdepartementet har mottatt en søknad fra Raftostiftelsen om finansiell støtte over statsbudsjettet for 2010. Vi er nå i dialog med Raftostilftelsen om et møte i den forbindelse. Utfallet av saken vil bli bekjentgjort når statsbudsjettet legges frem i oktober.