Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1280 (2008-2009)
Innlevert: 04.06.2009
Sendt: 05.06.2009
Besvart: 15.06.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Schibsteds eierandel i norsk presse er ikke i overensstemmelse med medieeierskapsloven. Som en del av prosessen for å komme i overensstemmelse med loven vil Schibsted med Medietilsynets velsignelse parkere i størrelsesorden 30 % av alle utestående aksjer i Polaris hos en finansiell aktør i et år.
Mener statsråden denne fremgangsmåten er i tråd med lovens intensjon?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Medieeierskapsloven § 6 gir Medietilsynet og Klagenemnda full uavhengighet i behandlingen av enkeltsaker etter loven. Departementet ”…kan ikke gi Medietilsynet generelle instrukser om håndhevingen av loven, og kan heller ikke gi pålegg om myndighetsutøvelsen i enkelttilfeller”. Denne frie stillingen skal bl.a. sikre at inngrepshjemmelen ikke skal kunne anvendes til politisk meningssensur. Etter min mening bør en kulturminister derfor være tilbakeholden med å uttale seg om og ha synspunkter om konkrete enkeltsaker etter medieeierskapsloven.

I sitt vedtak i klagesaken vedr. Media Norge satte Klagenemnda for eierskap bl.a. følgende vilkår for å tillate sammenslåingen:

”Schibsted ASA skal selge sin eierpost i Adresseavisen ASA på 34,3 % og 27 % av sin eierpost i Harstad Tidende Gruppen slik at Schibsted ASA etter salget ikke vil eie mer enn 40 % av Harstad Tidende Gruppen.”

Det eneste kravet vedtaket eksplisitt stiller til kjøperne av aksjene, er at de skal være uavhengige av Schibsted.

Jeg legger til grunn at Schibsted følger opp vedtaket fra Klagenemnda for eierskap.

Om framgangsmåten er i tråd med klagenemndas vedtak i Media Norge-saken er det opp til Medietilsynet å vurdere.