Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1281 (2008-2009)
Innlevert: 04.06.2009
Sendt: 05.06.2009
Besvart: 15.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I statsbudsjettet for 2009 utgjør finansiering fra bompenger 5990 mill. kr. En rekke nye bompengebaserte prosjekter er blitt eller blir vedtatt i sesjonen 2008-2009.
Kan statsråden på denne bakgrunn opplyse hva forventet bompengeinnbetaling vil bli i 2010 og hvor mye av den samlede innbetalingen som vil gå til drift av kollektivtrafikk?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Pr mars 2009 var det innkreving av bompenger i 48 ulike bompengeprosjekter, og i tillegg ett prosjekt med innkreving av lokal drivstoffavgift.

I hvert av årene 2006 og 2007 ble det innbetalt i overkant av 4 milliarder kroner i bompenger. De foreløpige tallene for 2008 viser at det ble innbetalt i overkant av 4,7 milliarder kroner.

Statens vegvesen får de nærmeste ukene oversendt regnskapstall for bompengeinntektene for 2008, samt selskapenes budsjett for 2009 og 2010. Man vil da vite mer nøyaktig om forventede inntekter i de eksisterende bompengeprosjektene. Tallet 5990 mill. kr som representanten Sortevik viser til i spørsmålet, er midler som skal stilles til disposisjon i 2009, dette er ikke det samme som bompengeinntektene. Bompengeinntektene for 2009 vil ligge på omkring 5300 mill. kr, inntektene for 2010 vil være omkring 5700 mill.kr. Dette vil imidlertid avhenge av trafikkutviklingen, samt når eventuelle nye prosjekter som vedtas i 2009, vil settes i drift.

Når det gjelder bruk av bompengeinntekter til drift kollektivtrafikken, så skjer dette pr i dag kun i Oslopakke 3.