Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1286 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 15.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har gjort et prisverdig initiativ ved å be Gassco etablere en arena for aktører innen gassindustrien i Norge, med spesielt fokus på økt industriell utnyttelse av gassen nasjonalt. På en Gasskonferanse i Trondheim 28. mai ble det uttrykt støtte til initiativet, men det ble etterlyst myndighetenes rolle på denne arenaen, da flere aktører mener svake rammebetingelser ofte er en større utfordring enn manglende dialog i bransjen.
Hvilken rolle vil politiske myndigheter innta på denne arenaen?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen har som målsetning å tiltrettelegge for økt bruk av naturgass til industriell anvendelse i Norge. I dag er det hovedsakelig ulike selskaper som driver olje- og gassvirksomhet og industrivirksomhet i Norge. Industriselskapene er avhengig av god informasjon om nåværende gassproduksjon, gasskomposisjon osv, for å kunne vurdere potensielle muligheter i Norge. Det er også viktig at industriselskapene er informert om de utviklingsprosjekter som til enhver tid foregår på norsk sokkel.

Regjeringen ønsker derfor å bedre mulighetene for informasjonsflyt mellom de ulike aktørene, og sørge for at industriselskap som potensielt kan vurdere å investere i gassbasert industri i Norge får tilgang på relevant informasjon til rett tid.

Vi har i brev bedt Gassco etablere en arena hvor industri, med ønsker eller planer om etablering av industriell virksomhet relatert til anvendelse av naturgass, kan konsultere kompetente ressurser innen gasstransport, gasskvalitet og tilgjenglighet på gass i Norge. En slik arena bør ta sikte på å diskutere planer for utnyttelse av eksisterende infrastruktur for norsk gass, videre utvikling av gassinfrastrukturen samt planer om LNG produksjons- og mottaksanlegg.

Vi er blitt gjort kjent med at Gassco planlegger et første konsultasjonsmøte med oppstrøms- og nedstrømsindustri tirsdag 23. juni. I forlengelsen av dette vil Gassco framlegge en plan for etablering av en slik arena for myndighetenes vurdering i slutten av inneværende måned. Myndighetenes rolle består i denne sammenheng å tilrettelegge for bedret informasjonsflyt mellom de kommersielle selskapene, med sikte på realisering av nye industriprosjekter. Utover dette vil departementet følge Gasscos videre arbeid nøye.