Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1291 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 12.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Norges Taxiforbund har i brev til statsråden i januar 2009 etterlyst tiltak som kan bidra til å trygge distriktsdrosjene. En rekke oppdrag for pasienttransporter har gått til andre aktører, med bakgrunn i konkurranseutsetting av disse transportene. Konsekvensene av problemstillingen er også reist av seks nordnorske stortingsrepresentanter i brev til statsråden februar 2009, men ingen av henvendelsene er besvart.
Hva er statsrådens svar på henvendelsene?

Begrunnelse

Isolert sett kan det være midler å spare på konkurranseutsetting av pasienttransporter. Men hvis konsekvensen over tid er at distriktsdrosjene forsvinner, betyr dette redusert beredskap for uforutsette transporter i distriktene. Den beredskapen distriktsdrosjene representerer bør etter mitt syn tas med i beregningen ved konkurranseutsetting av virksomheten, fordi alternative beredskapstiltak for å sikre befolkningen rett til helsehjelp, inkludert transport til sykehus, kan bli vel så kostnadskrevende som å sikre opprettholdelsen av distriktsdrosjene. I tillegg skaper den manglende beredskap en berettiget utrygghet i befolkningen som kan ha både helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det pågår et samarbeid mellom de berørte departementene om denne saken. Saken er krevende siden den berører flere myndighetsområder, samt at den også har problemstillinger som knytter seg til regelverket for offentlige anskaffelser, EØS-avtalen m.v.

Jeg vil sørge for at stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo blir orientert når svarene på de nevnte henvendelsene foreligger.