Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1295 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 16.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor er det toll på hest, og vil finansministeren vurdere å fjerne denne tollen for å bedre rammebetingelsene for hestenæringen og de som ønsker å kjøpe/investere i hest fra utlandet?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Levende hester hører under tolltariffens posisjon 01.01.1010/9011/9019, og har i utgangspunktet en tollsats på 5 000 kroner pr. stykk. Hester kan importeres tollfritt hvis hestens verdi er under 6 000 kroner. For ordens skyld gjør jeg også oppmerksom på at det skal betales merverdiavgift med 25 prosent ved innførsel av hest.

For hester under 133 kg gis det tollnedsettelse etter søknad til Statens landbruksforvaltning. Det innebærer at føll eller hester av mindre raser kan tas inn til en lavere tollsats enn den ordinære tollsatsen på 5 000 kroner pr. stykk.

Det er dessuten en egen importkvote på 200 islandshester. Import innenfor kvoten gir rett til tollfritak, men er for øvrig underlagt de samme bestemmelsene som annen import av hest. Kvoten fordeles etter førstemann til mølla-prinsippet inntil kvoten er fordelt i sin helhet. I 2008 var kvoteutnyttelsen på 45 pst.

Tollvernet for hest skal bidra til bedre rammevilkår for avl og oppdrett av hester i Norge. Hestenæringen i Norge må for eksempel forholde seg til høyere oppdrettskostnader enn konkurrerende import, bl.a. på grunn av dyrere fôr. Selve nivået på tollsatsen er i sin tid satt ut i fra hestens slakteverdi, og må også ses i sammenheng med øvrig dyrehold og kjøttproduksjon i Norge.

Spørsmål om eventuell nedtrapping av tollen må vurderes i de årlige budsjettene.