Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1299 (2008-2009)
Innlevert: 08.06.2009
Sendt: 09.06.2009
Besvart: 12.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Den 4. mai i år kom Høyre med et forslag til tiltakspakke mot finanskrisen. Blant tiltakene foreslo Høyre å redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng i ett år fra 1. juli 2008.
Kan jeg be om at Finansdepartementet kommer med et provenyanslag på dette tiltaket?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: En reduksjon i arbeidsgiveravgiften på 2,5 prosentpoeng i ett år fra 1. juli 2009 vil gi et provenytap på om lag 23,5 mrd. kroner påløpt og bokført over årene 2009 og 2010. Om lag 8,1 mrd. kroner av provenytapet bokføres i 2009. Dersom tiltaket avgrenses til privat sektor blir tilsvarende provenytap om lag 17,5 mrd. kroner, hvorav 5,8 mrd. kroner bokføres i 2009.

Beregningene er bl.a. basert på Statistisk sentralbyrås lønns- og trekkoppgaveregister og departementets anslag på samlet arbeidsgiveravgift i 2009.