Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1302 (2008-2009)
Innlevert: 08.06.2009
Sendt: 09.06.2009
Besvart: 18.06.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Den norske fregatten "KNM Fridtjof Nansen" vil i august starte patruljeoppdrag utenfor kysten av Afrikas Horn hvor hovedoppgavene blir eskortetjeneste for handelsskip og overvåking av skipsleier. Den Afrikanske Union (AU) har nylig bedt FNs Sikkerhetsråd innføre sanksjoner mot Eritrea fordi landet støtter de islamistiske opprørerne i Somalia med våpen og forsyninger.
Hvordan forholder utenriksministeren seg til oppfordringen fra AU sett i lys av Norges meklerrolle og militære engasjement i området?

Begrunnelse

Menneskerettighetssituasjonen i Eritrea er i følge en rekke internasjonale organisasjoner svært alvorlig. Regjeringen i hovedstaden Asmara la i september 2001 ned forbud mot alle former for private medier. I 2006 ble det rapportert at tilhengere av flere uregistrerte trossamfunn ble misbrukt og fengslet. I følge organisasjonen Compass Direct satt over 2000 mennesker fortsatt fengslet ved utgangen av 2007. En rekke journalister ble arrestert eller drept da de forsøkte å flykte fra landet samme år. I følge databasen Nationmaster har Eritrea over en årrekke være blant de land i verden som bruker mest av sitt bruttonasjonalprodukt til militærutgifter. Disse midlene går i hovedsak til å finansiere grensekonflikten med Etiopia og, i følge internasjonale observatører, i økende grad også til islamistiske opprørsgrupper som forsøker å destabilisere nabolandet Somalia. I 2007 ble flere norske diplomater sendt ut av Etiopia etter at regjeringen i landet mente norske myndigheter hadde støttet Eritrea i grensekonflikten mellom landene og på den måten bidratt til å undergrave fred og stabilitet i regionen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge har et omfattende engasjement for fred og forsoning på Afrikas Horn, blant annet som medstifter, sammen med USA, av den internasjonale kontaktgruppen for Somalia, men Norge har for tiden ingen meklerrolle i området.

Den norske fregatten skal bidra til å bekjempe piratvirksomheten i området. Det er bred enighet om at det er en forbindelse mellom den ustabile situasjonen på land i Somalia og piratvirksomheten til havs. Omfanget av denne piratvirksomheten gjør imidlertid at man internasjonalt har samlet seg om en særskilt innsats mot dette betydelige problemet.

Situasjonen i Somalia er fortsatt meget kritisk siden islamistiske opprørere forsøker å styrte overgangsregjeringen. Dette har jeg tatt avstand fra, blant annet i en offentlig uttalelse 14. mai i år.

Norge har ved flere anledninger tatt opp eritreisk støtte til de islamistiske opprørene i samtaler med eritreiske myndigheter, og dette vil fortsette å være blant de spørsmål vi tar opp i vår kontakt med eritreiske myndigheter.

AU og IGADs oppfordring om sanksjoner mot grupper som motarbeider fredsprosessen ble diskutert på møtet i Den internasjonale kontaktgruppen for Somalia i Roma 9.-10. juni i år. I kommunikeet fra møtet oppfordrer kontaktgruppen, inklusive Norge, FNs sikkerhetsråd til å drøfte forslagene. Samtidig ble det oppfordret til å iverksette tiltak mot individer og grupper som motarbeider fredsprosessen og bryter FNs våpenembargo mot Somalia (jfr. Sikkerhetsrådets resolusjon nr. 1844 (2008)).

Det er norsk holdning at sanksjoner bør baseres på vedtak av FNs sikkerhetsråd. Det er bare gjennom et vedtak av Sikkerhetsrådet med hjemmel i FN-paktens kapittel VII at sanksjoner vil kunne få den legitimitet og de folkerettslige forutsetninger som er nødvendige for at de skal kunne virke effektivt.