Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1304 (2008-2009)
Innlevert: 08.06.2009
Sendt: 09.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Har skaffet til veie all dokumentasjon slik man ble bedt om, men får fortsatt ikke registrert begravelsesbilen. Autostrada i Skien har i mye over ett år nå forsøkt å få registrert en Cadillac Escalade som begravelsesbil. I spørretimen 22. april sa statsråden: "Folk skal ha same rettskrav og same likebehandlingskrav anten ein er i den eine eller andre regionen i landet."
Vil statsråden følge dette opp, og skjære igjennom å rydde opp, samt sørge for en rask løsning i saken, slik det ble lovet i spørretimen 22. april?

Begrunnelse

I oktober 2007 tok eier kontakt med trafikkstasjonen i Skien for å høre hva som måtte til for å få registrert bilen som begravelsesbil. Han ble da fortalt at et TUV-dokument ville holde. I januar 2008 ankom bilen fra USA, og bilen ble ombygd til begravelsesbil. I februar 2008 ble bilen vist på trafikkstasjonen i Skien. De fikk da beskjed om at veggen innvendig måtte endres, en av frontlampene måtte demonteres for å sjekke at disse var E-merket og de røde blinklysene måtte endres slik at de blinket gult. Alt dette ble ordnet. I tillegg ble vi bedt om å fremskaffe dokumentasjon på fremlagte TUV-dokument. I mai 2008 fikk man bekreftelse fra importør Bergheim ved Teknisk sjef om at bilen er identisk med annen bil som er registrert som begravelsesbil. Dette ble ikke godkjent selv om dette er en direkte sammenligning som viser at disse bilene er identisk oppbygget med hensyn til teknisk utstyr, og dermed at det kan benyttes de samme underlagsdata for disse to kjøretøy. Trafikkstasjonen mener allikevel at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig dokumentert. Det var også dialog med Trafikkstasjon i Skien og de ble anbefalte å sende en kortfattet søknad til Vegdirektoratet. Denne skulle vi sende via kontrolløren, og han skulle ta denne videre. Verdt å bemerke her er at han da ga positive signaler. Søknaden ble sendt 10/6-2008. Etter ca. fire måneder, den 9/10-2008, er skuffelsen enorm når svar på søknad til Vegdirektoratet var negativt, selv om Trafikkstasjonen ga de positive signaler fire måneder tidligere. I løpet av det drøye året man har holdt på med å få skilter på bilen, så har det blitt registrert flere andre biler av samme type som har blitt godkjent som begravelsesbiler og fått skilter på disse både med mindre eller samme dokumentasjon. Man får da beskjed om at hvis man skaffer et lignende TUV-dokument, så får vi skilter på bilen "vår". Dette fremskaffes, men i november 2008 får man ny kontrollseddel som viser at det må forevise dokumentasjon på spesifikke områder i kjøretøyforskriften (10, 14, 15, 36, 38, 40, 45, 53 og 61). I tillegg kreves underlag/tester på utslipp, drivstofftank og bremser. I desember 2008 fremlegger vi en Teknisk Rapport med tilhørende utvidet TUV-dokument på denne bilen fra TUV Hessen i Darmstadt som dokumenterer alle de punktene som kreves dokumentert. Man ber nå i rettferdighetens navn om at statsråden ser på saken med nye øyne. Og det påpekes sterkt at man finner situasjonen meget merkelig når man var tidlig ute for å få godkjent denne bilen, og har holdt på i over ett år. Samtidig er det andre aktører i markedet som har fått registrert identiske biler på dokumentasjon som de anser som vesentlig dårligere enn det de har fremlagt. Disse har fått godkjent bilene hos andre Trafikkstasjoner.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg får opplyst av Vegdirektoratet at de har sett nærmere på saken etter at den var oppe i Stortingets spørretime 22. april i år.

Resultatet av vurderingen så langt er at det ikke har vært fremskaffet forskriftsmessig dokumentasjon på at de kjøretøytekniske kravene er oppfylt. Jeg understreker igjen at enkeltgodkjenning av et bestemt kjøretøy ikke innebærer at andre tilsvarende kjøretøy kan godkjennes uten tilfredsstillende dokumentasjon.

Vegdirektoratet har informert meg om at de i samsvar med mitt svar i spørretimen 22. april, vil vurdere lignende avgjorte saker for å sikre likebehandling, og fremhever at de vil fortsette arbeidet med å sikre at godkjenninger utføres i henhold til regelverket og i tråd med likebehandlingsprinsippet.

Jeg vil til slutt igjen påpeke viktigheten av at enkeltsaker behandles i tråd med forvaltningslovens prinsipper om saksbehandling og saksgang. Etter det jeg får opplyst har Vegdirektoratet, som er klageinstans i denne typen saker, ikke mottatt noen klage i forbindelse med trafikkstasjonens siste underkjenning av dokumentasjonen/kjøretøyet.