Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1325 (2008-2009)
Innlevert: 11.06.2009
Sendt: 11.06.2009
Besvart: 19.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Vil resultatene fra seismikkundersøkelsene som OD nå foretar rundt Lofoten og Vesterålen, bli gjort tilgjengelig for oljeindustrien, og når vil det eventuelt bli gjort?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Forvaltningsplanen fastsetter rammene for petroleumsaktivitet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i inneværende stortingsperiode. Rammene for næringsaktiviteter vil bli vurdert på nytt med utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlaget som foreligger i forbindelse med jevnlig rullering av planen, første gang i 2010. Før den tid er det behov for å styrke kunnskapen om Nordland VII og Troms II.

Geologisk kartleggingsarbeid i området i regi av Oljedirektoratet er ett av bidragene for å styrke kunnskapsgrunnlaget. Regjeringen har fulgt opp vedtakene i St. meld. nr. 8 (2005-2006). Samlede bevilgninger til Oljedirektoratets geologiske kartlegging i disse områdene er i statsbudsjettene 2007-2009 på 410 mill. kroner. Resultatet av arbeidet vil være at Oljedirektoratet i 2010 har oppdaterte estimater for petroleumsressursene i Nordland VII og Troms II. Resultater fra kartlegging av havbunnen gjennom MAREANO-programmet og sjøfugl gjennom SEAPOP-programmet, skal også foreligge.

Ved oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2010 vil det være naturlig å offentliggjøre resultater fra den samlede kunnskapsoppbyggingen.