Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1327 (2008-2009)
Innlevert: 11.06.2009
Sendt: 11.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Årets Lions-aksjon Røde Fjær gikk til inntekt for Blindeforbundets Hurdalssenter. Regjeringen har årvisst gitt store bidrag til disse aksjonene i tillegg til ordinære bevilgninger som formålene måtte ha fått. I år fant ikke regjeringen å ville gi noe bidrag, men henviser bare til hva Blindeforbundet får over de ordinære budsjetter. Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen ikke fant å kunne delta i en slik "dugnad" for en svak gruppe.
Hva skyldes "særbehandlingen" av Blindeforbundet i denne saken?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Vi er så heldige her i landet å ha mange ideelle organisasjoner som gjør en betydelig innsats i vårt samfunn. Mange av organisasjonene har nasjonale innsamlingsaksjoner, og noen får dekning for aksjonene gjennom ulike TV-kanaler.

Regjeringen får regelmessig anmodning om å gi gaver til ulike formål. Det er riktig at det også kom spørsmål om å bidra til Årets Røde Fjær-aksjon som fant sted 19. april i år.

Etter en totalvurdering besluttet regjeringen ikke å støtte denne innsamlingsaksjonen.