Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1332 (2008-2009)
Innlevert: 11.06.2009
Sendt: 12.06.2009
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 17.06.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Gjennom flere år har det med bakgrunn i vedtak fra Mattilsynet blitt umuliggjort en åpning av Ørje sluser. Vedtaket rammer turistbåttrafikken på vassdraget. Slik undertegnede ser saken er det viktig at politisk ledelse i departementet kommer på banen, for å få til en dialog med berørte parter og utrede mulige løsninger slik at turistnæringen ikke blir unødig skadelidende.
Vil statsråden ta initiativ til en slik dialog og prosess, slik at man kan få til en løsning i saken?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I etterkant av avslaget fra Mattilsynets regionkontor om åpning av Ørje sluser, ble det på initiativ fra ulike berørte parter avholdt møte i Fiskeri- og kystdepartementet 25. mai 2009. Statssekretær Vidar Ulriksen møtte da, sammen med representanter for Mattilsynet, ordfører Per-Kristian Dahl, Halden kommune, ordfører Stein Erik Lauvås, Marker kommune og stortingsrepresentant Irene Johansen. Jeg ser derfor ikke at det på nåværende tidspunkt er aktuelt å ta initiativ til ytterligere dialog og prosess.

Jeg kan for øvrig opplyse om at avslaget fra Mattilsynets regionkontor er klaget inn til Mattilsynet Hovedkontoret, og at det er forventet en avgjørelse i klagesaken i nær fremtid.