Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1333 (2008-2009)
Innlevert: 11.06.2009
Sendt: 12.06.2009
Besvart: 19.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er den rødgrønne politiske begrunnelsen for at det er toll på frukt og grønt som f.eks. oliven, mais, fersken, grapefrukt, asparges, aprikoser, artiskokker, søte pepperfrukter og mandariner?

Begrunnelse

De globale matvareprisene de siste tre år har steget med ca 83 prosent. Mens noen av årsakene til krisen kan tilskrives naturlige svinginger i klimaet, så må byråkratiske reguleringer og proteksjonisme i Vesten så vel som i u-landene ta sin del av ansvaret. Her til lands har matvareprisene også økt på grunn av et dyrt landbruksoppgjør. Videre så har den regjeringen med statsråden i spissen økt merverdiavgiften på mat, noe som i aller høyeste grad rammer de fattigste i det norske samfunnet.
Enkelte politikere har tatt til orde for redusert merverdiavgift på frukt og grønt. Mens andre politikere (og gjerne de samme) ønsker økt avgifter på matvarer og drikke som de mener ikke er sunt og derfor bør avgiftslegges høyt. Undertegnede kan ikke se hvorfor frukt og grønt som nevnt ovenfor skal straffes med toll, da disse varene ikke produseres/dyrkes i stor skala i Norge (eller i det hele tatt), og dermed ikke kan begrunnes med at det skal beskytte norsk landbruk eller industri.
Tollen på disse varene må dermed sies å være gammeldags og unødvendig. Det gjenstår mye opprydding i forskjellige særavgifter og gammeldags toll, og undertegnede er forundret over at dette ikke ryddes opp i, da det har meget lav proveny for staten, men er en unødvendig kostnad for norsk næringsliv og folk flest som ønsker frukt, grønt og eksotiske smaker til lave priser.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Grønnsakene og fruktene som nevnes, tarifferes flere steder i tolltariffen, alt ettersom hvorvidt de er friske/kjølte, fryste, tørkede osv. Felles for deres tariffering er lav eller ingen toll. Dagens tollsatser er bl.a. et resultat av WTO-avtalen av 1994.

Når det gjelder mais, grapefrukt og mandarin er det slik at hvis disse varene brukes til menneskeføde, er de ikke tollbelagt. Hvis de brukes til dyrefôr, er det hensynet til alternative norske kilder til fôr som vektlegges når de ilegges toll. Alt slikt dyrefôr kan imidlertid importeres til redusert toll gjennom GSP-ordningen (Generalized System of Preference) og ut i fra frihandelsavtale med SACU (South African Custom Union).

For de øvrige grønnsakene og fruktene som er nevnt, kan samtlige importeres tollfritt gjennom GSP-systemet. I tillegg er det inngått en rekke frihandelsavtaler, som for eksempel med EU, Jordan, Tunisia, Marokko, Kroatia, Mexico og SACU, som også gir tollfri import av disse grønnsakene og fruktene. Enkelte har dessuten perioder i året med generell null-toll. I praksis kan dermed disse varene importeres tollfritt fra de aller fleste av Norges handelspartnere.