Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1337 (2008-2009)
Innlevert: 12.06.2009
Sendt: 15.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Psykiatrikonferansen Schizofrenidagene har vært arrangert i Stavanger hvert år siden 1989. Schizofrenidagene har utviklet seg til å bli den viktigste konferansearena for psykiatri i Norge. Arrangøren ønsker å videreutvikle og forsterke dagens posisjon og betydning. I den forbindelse ønsker man å få en knutepunktstatus med støtte over statsbudsjettet.
Hvordan stiller statsråden seg til dette?

Begrunnelse

I praksis har Schizofrenidagene blitt et knutepunkt og en møteplass for de fleste fagfelt og faggrupper innen psykisk helsevern. Dette ønsker arrangøren nå og ytterligere befeste ved å styrke det faglige og administrative støtteapparatet. Det er i dag en stor utfordring å sikre økonomien til arbeidet med konferansen. De fleste årene har konferansen hatt et underskudd som er dekket via tilskudd fra Stiftelsen Psykiatrisk Opplysnings øvrige drift. Når man nå ønsker å videreutvikle og forsterke konferansens posisjon og betydning har man ikke ønske om å øke deltakeravgiften for konferansedeltakerne.
Schizofrenidagene har betydd mye for åpenhet og alminneliggjøring generelt i forhold til psykiatri og psykisk helse. Konferansen henvender seg til fagfolk, pårørende bruker, skoleelever/studenter og publikum generelt.
I fjor samlet konferansen 1.400 deltakere på fagseminar og totalt 5000 var innom i løpet av Schizofreniuken. På kulturområdet har opplegget med knutepunkt vært en suksess. Det er bakgrunnen for at man nå ønsker å bruke denne modellen også inn helseområdet ved å gjøre Schizofrenidagene knutepunktfunksjon ved støtte over statsbudsjettet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er ikke vanlig at en spesiell konferanse får fast støtte Fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet har informert meg om at arrangøren bak schizofrenidagene har søkt om midler for å etablere dette som et nasjonalt knutepunkt for psykisk helse. Helsedirektoratet har støttet schizofrenidagene med tilskudd på kr 300 000 over flere år, også i 2009. Støtte til arrangementet avgjøres fra år til år på grunnlag av søknad.

Utgifter bør søkes dekket gjennom deltageravgifter, noe som er vanlig praksis ved de fleste andre faste arrangementer på ulike fagområder. Regjeringen ønsker at det skal gis offentlig støtte til ulike konferanser på psykisk helsefeltet, men ikke å sette en konferanse i en særstilling. Det kan gi uheldige signaler i forhold til andre arrangører.