Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1346 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 15.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Sykepleiestudenter må selv betale for hepatitt B-vaksine, i motsetning til legestudenter og tannlegestudenter. Folkehelseinstituttet har i 2007 anbefalt at også studenter i sykepleie får denne vaksinen gratis. Folkehelseinstituttet påpeker en klar risiko for smitte ved sprøytehåndtering. I så måte er studenter mer i risikosonen enn ferdige utdannete sykepleiere.
Vil statsråden ta en beslutning og gi hepatitt B-vaksine til studenter i sykepleie?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er korrekt som representanten Dåvøy påpeker, at Folkehelseinstituttet i 2007 anbefalte at sykepleiestudenter, under gruppen helsefagstudenter som utsettes for smittefare under utdanningen i Norge, tilbys gratis vaksine dekket av Folketrygden.

I henhold til forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv (blåreseptforskriften) § 4 nr. 3 skal Hepatitt B-vaksine brukes før og etter eksponering etter retningslinjer gitt av departementet. I henhold til departementets Rundskriv om endring i ”blåreseptforskriften” og retningslinjer for immunisering mot hepatitt A og B som refunderes av Folketrygden, Rundskriv I-27/2000, er følgende helsefagstudenter allerede er dekket av ordningen: Studenter i medisin, operasjons-sykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag, odontologi, tannpleie og bioingeniørfag.

Anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om også å inkludere sykepleiestudenter var en av en rekke anbefalinger vedrørende hepatitt B-vaksine. Det ble blant annet foreslått å inkludere flere andre risikogrupper under ordningen: Seksualpartnere til stoffmisbrukere, alle innsatte i fengsler, hiv-smittede og voldtektsofre. I tillegg ble det foreslått å screene alle gravide for hepatitt B-infeksjon og å innføre hepatitt B-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Jeg deler representanten Dåvøys vurdering i at det virker urimelig ikke å inkludere alle helsefagstudenter (inkludert studenter i sykepleie) som utsettes for smittefare under utdannelsen, i ordningen. Inkludering av ytterligere helsefagstudenter vil imidlertid ha både budsjettmessige og administrative konsekvenser. Departementet utreder for tiden konsekvensene av forslagene fra Folkehelseinstituttet og vil eventuelt komme tilbake til saken.