Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1357 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Besvart: 24.06.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): I Tysfjord kommune i Nordland finner vi det eneste levende og fast bebodde lulesamiske samfunn. Her har Tysfjord kommune vedtatt å legge ned skolen. Stortinget har tidligere slått fast at bosettingen i Musken er meget viktig for bevaring av lulesamisk kultur.(St.meld.nr.28(2007-2008) Med bakgrunn i den vedtatte nedleggelsen stilles følgende spørsmål.
Kan statsråden være med å bidra til opprettelse av en alternativ skole i Musken, med fokus på natur og samisk språk og kultur?

Begrunnelse

For å bevare både samfunnet og den samiske kultur dette representerer, er det ønskelig å bygge opp en skolevirksomhet som i hovedsak vil rette seg til mennesker som er interessert i natur og samisk språk og kultur. Her skal også fastboende barn få sin grunnskoleopplæring. Denne natur, kultur og språkskolen vil være en del av et større verdiskapningsprogram knyttet til satsninger på både nasjonalt og kommunalt nivå i forhold til bruk og bevaring av natur og kultur med verdiskapning som målsetting.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg viser til spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Jan Sahl vedrørende det lulesamiske samfunnet i Tysfjord kommune og om å bidra til opprettelse av en alternativ skole i Musken, med fokus på natur og samisk språk og kultur.

Jeg har stor forståelse for betydningen skolen har for små samfunn som Musken, men skolestruktur og skolenedleggelser er kommunenes ansvar, jf. opplæringsloven §§ 13-1 til 13-3. Kunnskapsdepartementet kan hverken pålegge en kommune å opprettholde en bestemt skole eller å opprette en alternativ skole. Regjeringens viktigste bidrag er å arbeide for rammebetingelser som gir kommunene handlingsrom til å håndtere lokale utfordringer.