Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1366 (2008-2009)
Innlevert: 16.06.2009
Sendt: 17.06.2009
Besvart: 26.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge opplysninger i media vil nytt billettsystem for betaling av bompenger i Krifast-forbindelsen skape problemer for vegbrukere som har flere biler, spesielt for brukere som har mange biler, dersom det kreves registrering og kjøp av betalingskort for hver bil eller for et stort antall biler.
Vil statsråden ta initiativ for å sørge for at betalingskort/betalingsbrikke som nyttes i bomringer/bompengepakker følger bruker og ikke kjøretøy?

Begrunnelse

Om betalingskort/betalingsbrikke følger bruker, og ikke kjøretøy, kan bruker på en langt enklere måte bytte kjøretøy. Det viktigste ved passering blir likevel ivaretatt - nemlig at betaling knyttes til passering = bruk.
Dette bør jo være en felles ramme ved samtlige bomstasjoner/bomsystemer så lenge man opererer med slik ekstrabeskatning at betaling gjøres så enkelt for bruker som mulig og at det er bruken som utløser betaling uavhengig av om bruker har et eller mange kjøretøy.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ved innføringen av betalingsbrikker i norske bomstasjoner, vurderte Statens vegvesen hvorvidt brikken skulle knyttes opp mot bruker eller kjøretøy. Hovedårsaken til at det ble valgt å knytte brikken opp mot kjøretøyet er at brikken ikke alltid blir registrert ved passering, og at man i de tilfellene skal kunne belaste brukeren den samme summen som om brikken hadde blitt registrert. Registrert eier av kjøretøyet vil i disse tilfellene være den eneste måten å identifisere passeringen. Det knytter seg også enkelte praktiske problemer med hensyn til å knytte brikken mot bruker i stedet for kjøretøy. Man vil ikke kunne skille mellom lette og tunge kjøretøy, og det kan lett oppstå situasjoner der flere passasjerer har med sin brikke i kjøretøyet ved passeringen og dette fører til at ”feil” brikke blir registrert.

En annen fordel med brikke som er knyttet til kjøretøyet er at betalingsmiddelet er montert som fast installasjon i kjøretøyet og alltid vil være med gjennom passering av bomstasjonen. For øvrig kan privatpersoner knytte to kjøretøy opp mot samme avtale, og næringsdrivende og kollektivselskaper gis anledning til å knytte flere kjøretøy opp mot samme avtale. Tilknytning mellom betalingsbrikke og kjøretøy er også hovedregelen for tilsvarende betalingssystemer i Europa. Ved samordnet betaling over landegrensene, tilsvarende det man har i Norden der man kan benytte AutoPASS-brikken for betaling av bompenger på Øresund og Storebæltbroen, vil dermed tilknytningen mellom kjøretøy og brikke være en forutsetning.

Jeg vurderer den valgte løsningen med brikke som er tilknyttet kjøretøy som den beste løsningen for både trafikanter og bompengeselskaper. Av hensyn til opprettelsen av et ensartet og helhetlig system for innkrevingen av bompenger i Norge, vil jeg på nåværende tidspunkt ikke ta initiativ til å endre på betalingssystemet for Krifast-forbindelsen.