Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1384 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 19.06.2009
Besvart: 25.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): USA har nylig valgt å redusere sin bistand til Nicaragua med 62 millioner USD etter at lokalvalgene i november 2008 var preget av massivt valgfusk til fordel for president Ortegas Sandinistparti.
Har statsråden vurdert eller foretatt noen endringer i innretningen av eller størrelsen på norsk bistand til Nicaragua på bakgrunn av valget, hva er statsrådens vurdering av valgets legalitet og hvilke grenser for valgfusk og svekkelse av demokratiet setter statsråden før en reduksjon av norsk bistand vurderes?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ja, jeg har revurdert innretningen på norsk bistand til Nicaragua, og dette ble gjort før den amerikanske beslutningen ble tatt som representanten Peter Gitmark referer til. Norges ambassadør i Managua informerte i mai 2009 nicaraguanske myndigheter om at Norge ikke har til hensikt å inngå en ny avtale om budsjettstøtte for perioden 2009-2011 slik vi opprinnelig hadde planlagt. I 2008 var slik norsk budsjettstøtte til Nicaragua NOK 20 millioner.

Allerede under budsjettdebatten i Stortinget 9. desember i fjor varslet jeg at jeg var urolig over utviklingen i Nicaragua, bl.a. som følge av hvordan lokalvalgene i november var blitt gjennomført.

Vår beslutning betyr imidlertid ikke at vi ønsker å avslutte eller redusere vår 30-årige støtte til det nicaraguanske folk. Nicaragua er kontinentets nest fattigste land, og landets utfordringer er enorme. Vi vil i tiden framover vurdere hvordan vi kan kanalisere den norske støtten til Nicaragua på en måte som kommer befolkningen til gode på best mulig måte.