Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1395 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 22.06.2009
Besvart: 26.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til spørsmål nr 1286 (2008-09). Undertegnende og gassbransjen støtter Gasscos ønske om å etablere en arena for aktører innen gassindustrien. På en gasskonferanse i Trondheim 28. mai ble det dog påpekt at myndighetene også burde være med på denne arenaen, da mange av bransjens utfordringer handlet om rammebetingelser.
For å være konkret, vil statsråden sørge for at politisk ledelse eller nær stedfortreder er tilstede og innhenter signaler på Gasscos arena for gassnæringen?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det vises til svar på spørsmål nr. 1286 (2008-2009). Regjeringen har bedt Gassco om å etablere en arena hvor industri, med ønsker eller planer om etablering av industriell virksomhet relatert til anvendelse av naturgass, kan konsultere kompetente ressurser innen gasstransport, gasskvalitet og tilgjengelighet på gass i Norge. Regjeringen ønsker med det å bedre mulighetene for informasjonsflyt mellom de ulike aktørene, og sørge for at industriselskap som potensielt kan vurdere å investere i gassbasert industri i Norge får tilgang på relevant informasjon til rett tid.

Gassco hadde denne uken et større konsultasjonsmøte med selskaper og organisasjoner. Departementet var representert på møtet. Gassco vil fremlegge for departementet en plan for etablering og utvikling av denne arenaen for informasjonsutveksling mv. Forøvrig vil departementet følge utviklingen i arenaen basert på rapportering fra Gassco.