Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1401 (2008-2009)
Innlevert: 22.06.2009
Sendt: 23.06.2009
Besvart: 29.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): 17. juni nedsatte Statsråden et nytt styre i Enova. Samme dag skulle det vært tildeling av støtte til vindkraftprosjekter, men dette ble utsatt. Utsettelsen kom som en overraskelse både på Enova og vindkraftbransjen.
Hva er årsaken til denne utsettelsen, og når kan man forvente at Enova behandler saken ferdig?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Enova SF og Energifondet eies av Olje- og energidepartementet. Enova SF forvalter Energifondet gjennom en avtale mellom Olje- og energidepartementet og Enova SF.

Støtte til fornybar energi, herunder vindkraft, forvaltes av Enova SF. Styret fatter vedtak i store tildelingssaker.

Etter styremøtet og foretaksmøtet 17. juni hadde jeg et uformelt kontaktmøte med administrasjon og deler av styret. Jeg ble informert om at styret hadde diskutert tildeling av støtte til vindkraftprosjekter og at styret kom til at det var nødvendig å bruke noe mer tid til å vurdere dette.

På foretaksmøte ble det utnevnt ny styreleder og det ble valgt inn to nye styremedlemmer. Jeg er informert om at styret er i gang med en vurdering av saken. Styret vil behandle saken så snart som det er forsvarlig og praktisk mulig.