Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1402 (2008-2009)
Innlevert: 22.06.2009
Sendt: 23.06.2009
Besvart: 29.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I følge TU.no 08.05.09 sier statsråden at "Vi kan klare å elektrifisere halvparten av energiforbruket, rundt 50 megawatt." I Goliat-proposisjonen står det derimot at normalt kraftuttak vil være 20-40 MW. Det er naturlig dersom gassturbinen skal brukes optimalt i forhold til virkningsgrad og varmeproduksjon.
Kan statsråden bekrefte at man fra myndighetene vil legge vekt på optimal kjøring av offshore gassturbinen fremfor en høyest mulig elektrifiseringsandel inntil full elektrifisering finner sted?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Goliat vil ha et samlet energibehov på mellom 90-100 MW, hvorav behovet for strøm utgjør 40-60 MW og behovet for varme utgjør 30-40 MW. Energibehovet vil dekkes av kraft fra land kombinert med en gassturbin på innretningen. Varmebehovet vil bli dekket ved at det installeres en varmegjenvinningsenhet på turbinen og ved elektrisk varmer på innretningen. Turbinen sammen med varmegjenvinningsenheten har en virkningsgrad på over 75 pst. Det legges opp til et energistyringssystem som skal optimalisere energiforbruket og minimalisere utslippene til luft.

Det normale kraftuttaket fra land vil være i størrelsesorden 20-40 MW. Myndighetene vil legge vekt på at energisystemet på Goliat fungerer godt og at det har en høy virkningsgrad.