Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1420 (2008-2009)
Innlevert: 26.06.2009
Sendt: 29.06.2009
Besvart: 07.07.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Grunnstenen til Terningen Arena i Elverum er nå lagt. Dette er en kjempesatsing for regionsenteret Elverum og det vil være viktig både for kulturlivet med Festspillene i spissen og for idretten at anlegget kan oppfylle begge brukergruppenes ønsker. Derfor har man søkt om 20 mill kr i ekstraordinær støtte fra kulturdepartementet for å kunne spesialtilpasse håndballhallen slik at den også framstår som en konsertarena for bl.a. Ungdomssymfonikerne.
Er statsråden innstilt på å støtte prosjektet?

Begrunnelse

Byggingen går nå for fullt. Av hensyn til rasjonell framdrift og best mulige løsninger er det viktig å få avklaring rundt søknaden. Dette er et pionerprosjekt for hvordan man kan sikre virkelig flerbruk av denne type idretts- og kulturanlegg. Klarer man ved noen enkle grep å bedre akustikk og brukeregenskaper til en idrettshall slik at den også tilfredsstiller kulturinteressenes krav, så har det interesse for mange regionsentra rundt omkring i Norge.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Terningen Arena - Elverum representerer noe nytt innenfor konseptet flerbrukshall. En idrettshall med stor publikumskapasitet skal tilrettelegges for konsertvirksomhet for akustisk musikk på en relativ enkel måte, i perioder av året når det er behov for stor publikumskapasitet, som for eksempel under Festspillene i Elverum.

Jeg støtter ideen om sambruk av lokaler til for idrett og kultur. Terningen Arena er nyskapende og har overføringsverdi til andre idretts- og kulturanlegg; med enkle grep kan en idrettshall endres til en formidlingsarena som tilfredsstiller de krav kulturfeltet stiller.

Kostnadene for å tilrettelegge hallen for kulturformål er anslått til 42,7 mill. kroner. Av denne summen har Kultur- og kirkedepartementet mottatt søknad om et tilskudd på 20 mill. kroner.

Kultur- og kirkedepartementet har til vurdering et betydelig antall søknader om investeringstilskudd. Som hovedregel gir vi tilskudd tilsvarende 1/3 av prosjektkostnadene. Hvilke prosjekter som vil bli prioritert innenfor de ulike ordningene for investeringstilskudd, må vurderes i en helhetlig sammenheng.