Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1455 (2008-2009)
Innlevert: 17.08.2009
Sendt: 17.08.2009
Besvart: 25.08.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden gjør noe for å forhindre at dagpendlere på Øvre Romerike må ut med store summer i bompenger for å komme seg til og fra jobb?

Begrunnelse

Venstre er enig i, og har stemt for bompenger i forbindelse med ny E6 nordover i Akershus. Prosjektet har imidlertid blitt mye dyrere enn antatt. I Eidsvoll og Ullensaker Blad kan man lese at en sykepleier som bor på Jessheim og jobber på Feiringklinikken snart må ut med 1872 kroner i bompenger i måneden for å komme seg til og fra jobb. Hun og flere med henne truer nå med å kjøre gamleveien for å unngå alle bomstasjonene. Dette vil medføre stor trafikkfare på sideveiene og det vil føre til at arbeidsdagen blir forlenget pga økt kjørelengde. Berørte ordførere (som ikke har vært høringsinstans i forbindelse med planleggingen av den nye veien)har foreslått færre bommer eller at man kan finne en ordning der det vil være rimeligere for lokale bilister. Ved for eksempel at lokale bilister bare betaler en vei og har fri retur resten av dagen. Alternativet kan være at staten bidrar med økte overføringer til kollektivtrafikk.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: På strekningen E6 Gardermoen – Kolomoen blir det totalt seks bomstasjoner som skal finansiere 6 delstrekninger. Bilistene betaler kun for den eller de strekningene som benyttes, og på denne måten ivaretas nytteprinsippet. Når en delstrekning er ferdig bygget, vil bompengeinnkrevingen på denne strekningen starte. Når en delstrekning er nedbetalt, vil innkrevingen der opphøre.

Videre ligger det til grunn i nytteprinsippet at de som har nytte av vegstrekningen skal betale, og motsatt; de som betaler skal ha nytte av veien. Av dette følger at de som har størst nytte av vegen, dvs. de som bruker den mest, også skal betale mest i bompenger. Dagpendlere med bil er derfor de som må betale mest.

Dagpendlere anbefales å tegne AutoPASS-avtale, da får man 10 % rabatt ved passering av bomstasjonene på E6 Gardermoen – Moelv. I tillegg vil man med gyldig AutoPASS brikke få 10 % rabatt på andre strekninger, som bomringen i Oslo og Bærum, Svinesundsforbindelsen og bompengeanleggene på E18 i Vestfold.