Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1476 (2008-2009)
Innlevert: 20.08.2009
Sendt: 20.08.2009
Besvart: 31.08.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hva er i veien for at norske myndigheter kan satse mer offensivt på målrettede feed-in-tariffer som virkemiddel for å få fart på bygging av vindmøller og satsing på bioenergi?

Begrunnelse

Norge har kommet alt for kort i forhold til produksjon av alternativ, fornybar energi som utbygging av vindkraft og bioenergi. Etter at arbeidet med grønne sertifikater stoppet opp, har Regjeringen kun satset på støtteordninger gjennom ENOVA, noe som ikke har ført til en storstilt satsing på ny produksjon av alternativ energi. Regjeringen har ikke lykkes i å få på plass et nytt støttesystem for fornybar energi. Regjeringen har forpliktet seg gjennom klimaforliket til å komme med et nytt forslag til Stortinget.
Land som for eks Spania og Tyskland har kommet langt i satsingen på ny, fornybar energi gjennom målrettede støtteordninger som såkalte feed-in-tariffer. Disse sikrer en langsiktig kraftpris og stimulerer derfor til investeringsevne og vilje når det gjelder fornybar energi.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Det finnes mange ulike støtteordninger for fornybar kraft i Europa. EU-landene har valgt forskjellige varianter av feed-in-ordninger, sertifikatsystemer og investeringsstøtte. I Norge har vi en investeringsstøtteordning gjennom Enova for vindkraft. Vi arbeider nå for å få på plass et felles elsertifikatmarkedet med Sverige.

Sverige har hatt et elsertifikatmarked siden 2003. Vi ser at det svenske markedet legger til rette for betydelige investeringer i fornybar elektrisitet. Jeg ser det ikke som naturlig å vurdere andre støtteordninger mens arbeidet med det felles elsertifikatmarkedet pågår.

Det har i år vært drøftinger om et felles elsertifikatmarked med det svenske Näringsdepartementet ved flere anledninger, senest i forbindelse med EUs uformelle energiministerkonferanse i Åre i sommer. Arbeidet er godt i gang. Ambisjonen er å ha på plass de sentrale prinsippene innen 1. oktober i år.