Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1484 (2008-2009)
Innlevert: 21.08.2009
Sendt: 24.08.2009
Besvart: 28.08.2009 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Barnevernet er til uvurderlig hjelp for mange barn. Oslo har beholdt ansvaret for barnevernet i kommunen, herunder institusjonene. Dette straffes nå Oslo for ved at økte statlige bevilgninger ikke kommer Oslo tilgode. Beregninger fra KS viser at Oslo skulle fått 189 mill. kr. mer enn de faktisk har fått siden 2004 og bare i år er beløpet 73 mill. kr. Statsråden uttalte i mai at hun skulle drøfte dette med barne- og likestillingsministeren. Tiden går og jeg spør derfor:
Hva er Regjeringen konklusjon?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Staten overtok i 2004 ansvaret fylkeskommunene tidligere hadde hatt for andrelinjebarnevernet, herunder barnevernsinstitusjonene. Oslo kommune fikk etter eget ønske beholde ansvaret for andrelinjebarnevernet, og bevilgningen til Oslo kommunes andrelinjebarnevern har siden den tid blitt justert for pris- og lønnsvekst og gitt over hovedstadstilskuddet i inntektssystemet for fylkeskommunene. Denne situasjonen er spesiell. Staten har ikke på andre områder overført ansvaret for en statlig oppgave til en enkeltkommune.

Hovedstadstilskuddet til Oslo kommune ble ikke justert for aktivitetsvekst eller vekst i utgifter til tiltak i andrelinjebarnevernet i 2005, det første året etter reformen av barnevernet, under regjeringen Bondevik II.

Barne- og likestillingsministeren og jeg er opptatt av å legge til rette for gode barneverntjenester i hele landet, også i hovedstaden. Som det står i kommuneproposisjonen for 2010, og som jeg har presisert i brev til Oslo kommune av 20. august, vil størrelsen på hovedstadstilskuddet bli presentert i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet for 2010. Det vil si at spørsmålet om størrelsen på hovedstadstilskuddet til Oslo kommune er et budsjettspørsmål, og at jeg ikke kan si noe videre om dette nå.