Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1485 (2008-2009)
Innlevert: 21.08.2009
Sendt: 24.08.2009
Besvart: 02.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I forbindelse med Nasjonal Transportplan tok endelig de rød-grønne bort foten fra bremsen når det gjelder offentlig-privat samarbeid innenfor veiutbygginger. Mosseveien i tunnel har lenge vært en prioritert sak for lokalbefolkningen og er nå også lagt inn i Oslopakke 3. Prosjektet er av mange sett på som ideelt for et slikt offentlig-privat samarbeid og med en betydelig miljøeffekt i tillegg. Et slikt samarbeid kan også forsere prosjektet.
Vil statsråden bidra til et slikt samarbeid i denne saken?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil bidra til å gjennomføre Mosseveien i tunnel når det foreligger planer for prosjektet og prosjektet prioriteres av lokale myndigheter og styringsgruppen for Oslopakke 3. Når planer og prioritering av prosjektet er på plass, vil gjennomføring av prosjektet skje så effektivt som mulig. Jeg viser for øvrig til mitt svar av 3. november 2008 på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Syversen, jf. Dokument nr. 15:172 (2008-2009).