Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1511 (2008-2009)
Innlevert: 28.08.2009
Sendt: 28.08.2009
Besvart: 03.09.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Hvordan stiller statsråden seg til at NAV først gir Tellus kafé skriftlig beskjed om at tiltaket får 500 000 kr. og beskjed på e-post om at det er bare å sette i gang for deretter å gjøre vedtak om at tiltaket får 200 000 kr. mindre enn det som er lovet, og i forlengelsen av dette, hva kan statsråden gjøre for at dette viktige tiltaket blir videreført?

Begrunnelse

Cafe Tellus er et prosjekt drevet av krisesenteret i indre Østfold. Det er et tilbud til utenlandske kvinner (fra krisesenteret) hovedsakelig trafficingofre. Dette har veldig stor betydning for de kvinnene som deltar. Her lærer de språk, her får de arbeidstrening og de kommer ut av en fortvilet situasjon.
Etter at prosjektet i år ble lovet 500 000 kr i en e-post fra NAV, med beskjed om at det bare var å kjøre i gang er det senere besluttet i NAV at prosjektet bare fikk 300 000. Dette er svært kritisk for prosjektet og det står nå i fare for å måtte avsluttes.
Etter å ha gått gjennom e-postutvekslingen mellom NAV og prosjektledelsen reagerer jeg sterkt på at en slik saksbehandling er mulig.
Den 7.1.2009 skriver saksbehandleren i NAV følgende e-post: "Du skal bare kjøre på. Jeg kommer i hvert fall til å overføre kr 500 000, -Tilsagnsbrevet vil ikke utgå før til uken."
I tilsagnet blir det bevilget 300 000kr.
Den 7.6.2009 skriver saksbehandler en ny e-post: "Beklageligvis er det ikke penger å tildele utover det som du fikk tidligere i år. Jeg ser i e-posten fra tidligere at jeg har lovet deg penger. Det var under forutsetning av et tilstrekkelig budsjett. Nå viser det seg at budsjettet på kapitlet som jeg råder over, ikke er tilstrekelig til å kunne gå inn med mer penger."
Vedtaket om at tiltaket får 300 000 setter driften i alvorlig fare, særlig når det også er slik at tiltaket i utgangspunktet søkte om 900 000 kr. som er beløpet som er nødvendig for å opprettholde driften.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg har tatt kontakt med Arbeids-og velferdsdirektoratet som har forsikret meg om at de vil overføre de resterende midlene på 200 000 kroner til Café Tellus.