Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1527 (2008-2009)
Innlevert: 03.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 17.09.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Hva vil konsekvensen være dersom dagens lisensfinansiering av Norsk Rikskringkastning avvikles og det i stedet åpnes opp for reklamefinansiering og privatisering av hele, eller deler av, NRKs virksomhet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kultur- og kirkedepartementet har innhentet en ekstern vurdering av hvilke konsekvenser markedsfinansiering og privatisering av NRK vil ha. Utredningen er utført av dr. polit. Johann Roppen. Utredningens hovedkonklusjoner er:

- NRKs inntreden i det kommersielle kringkastingsmarkedet vil medføre dramatiske og uforutsigbare endringer og det er usannsynlig at alle dagens aktører kan ha samme aktivitetsnivå som i dag. Det er usannsynlig at markedet alene vil tilføre NRK ressurser av samme omfang som i dag.

- Markedsfinansiering av NRK Radio vil medføre en kraftig nedskjæring av det norske radiotilbudet og det er ikke usannsynlig at det bare vil være rom for en eneste nasjonal radiokanal med allmennkringkastingspreg. NRKs nettsatsing har vist seg å være lite attraktiv i det kommersielle markedet og vil i dagens format ha problemer med å overleve på kommersielle vilkår.

- Ved reklamefinansiering av NRK vil TV 2 få konkurranse fra NRK også i reklamemarkedet. Dette setter TV 2 i en usikker situasjon. NRKs kommersielle konkurrenter må ventes å ta rettslige skritt for å forsinke og forhindre både utsalget og innføring av markedsfinansiering av NRK.

- Et salg av NRK vil få store og uforutsigbare konsekvenser for norske programprodusenter, og distributørene vil få færre og dyrere fjernsynskanaler å formidle, samtidig som et svekket NRK i publikumsmarkedet vil kunne svekke fjernsyn som medium.

- Store deler av NRKs programtilbud i dag vil bli borte eller sterkt redusert i omfang. Det vil særlig gå ut over kostbar virksomhet som nyhets- og aktualitetsprogram. I tillegg blir det vanskelig å finansiere barneprogram, programmer på samisk, programmer for minoriteter, tegnspråktolking, Kringkastingsorkesteret og regionale sendinger.

Roppens utredning "Konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK" følger vedlagt.

Vedlegg til svar:

Konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK.

Utredning, bestilt av Kultur- og Kirkedepartementet.

Av dr.polit. Johann Roppen (johann.roppen@gmail.com)

Volda, 9. september 2009.

Se lenke:

http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Medier/Rapporter/NRK-utredning_kkd_2009-09-10_JohannRoppen.pdf