Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1531 (2008-2009)
Innlevert: 03.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 17.09.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I statsrådens svar til meg av 15. mai 2009 blir det vist til at det er satt en endelig frist til september d.å. for avhending av 15 F-5A jagerfly. Etter 10 års forsøk på salg av flyene, har dette ikke lykkes.
Vil nå statsråden endelig kunne tilby F-5A fly til Bodø videregående skole og de tre andre skolene i Norge som utdanner flymekanikere bl.a. til Luftforsvaret, slik at langt mer oppdatert flymateriell snarest kan komme på plass til undervisningsformål?

Begrunnelse

Forsvaret har etter en langvarig og omfattende prosess jobbet med å avhende F-5A flyene uten å lykkes. I flere tilfeller er det gjort forsøk på å få til en løsning hvor de fire yrkesskolene i landet som utdanner flymekanikere tilbys F-5A fly til undervisningsformål. Skolene sliter med meget gammelt og delvis utrangert flymateriell. Ifølge statsråden selv ble det satt en frist for avhending av flyene, som nå er gått ut. Derfor skulle alt nå ligge til rette for at statsråden nå kan løse skolenes behov for "nye" fly, og at skolene nå kan tilbys F-5A fly. Etter mer enn 10 års forsøk på salg av flyene, vil det etter min oppfatning nå være på høy tid at i alle fall noen av flyene kan anvendes til mer fornuftige formål enn å oppta lagerplass. Elevene og undervisningsansatte forventer nå at det iverksettes handling.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 4. september 2009 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen vedrørende mulig overtagelse av F-5 jagerfly til undervisningsformål ved noen av landets videregående skoler.

Forsvaret har for en tid tilbake signert en kontrakt med et amerikansk firma om salg av samtlige F-5 jagerfly. Det vises til tidligere svar på spørsmål nr. 1141 av 15. mai 2009, hvor det går frem at det i kontrakten er satt en frist til september 2009 for gjennomføring av salget. Denne fristen er forlenget med seks måneder til mars 2010 av hensyn til at salget krever godkjenning både av amerikanske og norske myndigheter.

Salget behandles for tiden av amerikanske myndigheter, og Forsvaret har opplyst at det kan forventes et svar i november 2009.

Dersom salget ikke skulle bli gjennomført som forutsatt, vil skoler kunne få et tilbud om overtakelse av enkeltfly.