Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1541 (2008-2009)
Innlevert: 04.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 15.09.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Som en del av valgkampen har samferdselsministeren fra Senterpartiet lovet ny ferje på sambandet E39 Mortavika-Arsvågen fra 2012. I Hordaland sliter næringsliv og enkeltreisende med en c-ferje på E39-sambandet Halhjem-Sandvikvåg, som ofte er innstilt og med for liten kapasitet på ferjen mellom Krokeide og Hufthamar.
Hvilke initiativ vil statsråden gjøre for å forbedre kvalitet og kapasitet på disse to viktig ferjesambandene i Hordaland?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er nødvendig å sette inn en ny ferje i sambandet E39 Mortavika – Arsvågen av hensyn til trafikkveksten i området som har vært sterk. Uten økt ferjekapasitet i sambandet vil en fra 2012 få kapasitetsproblemer med høy gjensitting. Ved innsetting av ny ferje i sambandet Mortavika – Arsvågen løses både problemstillingen i Boknafjorden med høy trafikkvekst, og kanselleringer av turer med ferje C på sambandet Halhjem – Sandvikvåg. I dag brukes ferje C i sambandet Halhjem – Sandvikvåg ved verkstedopphold for ferjene både i Mortavika – Arsvågen og Halhjem - Sandvikvåg. Ved innsetting av 3. ferje i Boknafjordsambandet, vil en gå med to ferjer ved verkstedopphold for ferjene i dette sambandet. Når C-ferja ikke skal være reserveferje for Boknafjorden, vil kanselleringene i Halhjem – Sandvikvåg reduseres, og trafikantene i ferjesambandet vil få bedre regularitet og større forutsigbarhet i rutetilbudet. Det er ikke kapasitetsproblemer i dette sambandet.

Ferjesambandet Krokeide – Hufthamar er konkurranseutsatt med oppstart 1. januar 2011. I forbindelse med konkurranseutlysningen ble det lagt opp til økt frekvens og ruteproduksjon på ferjesambandet i tråd med lokalpolitisk behandling. Samferdselsdepartementet har fra og med 1. mai 2009 økt frekvensen på ferjesambandet Krokeide – Hufthamar slik at frekvensen er nå den samme som ligger til grunn i anbudet som starter opp 1. januar 2011. Samferdselsdepartementet følger for øvrig med på kapasitetsutviklingen i sambandet.