Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1542 (2008-2009)
Innlevert: 04.09.2009
Sendt: 04.09.2009
Besvart: 16.09.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Synes ikke finansministeren det er inkonsekvent at taxfree-butikken i avgangshallen på Gardermoen ikke får selge vann og snacks, og hva vil finansministeren gjøre for å bedre konkurransen i avgangshallen, slik at prisene reduseres til glede for reisende?

Begrunnelse

I avgangshallen på Norges hovedflyplass Gardermoen er vann dyrt og snacks som peanøtter dyrt som følge av manglende konkurranse mellom kioskene. Det er én kjede som har monopol, og en løsning kunne vært at taxfree-butikken solgte slike varer.
Taxfree-butikken får imidlertid ikke lov av Finansdepartementet til å selge vann og snacks. Begrunnelsen er at man ikke skal blande avgiftsfrie og særavgiftsbelagte varer. Noe som virker underlig i og med at det allerede gjøres i dag ved at kosmetikk kan kjøpes på taxfree-butikken
På grunn av strenge sikkerhetsbestemmelser kan heller ikke reisende ta med vann gjennom sikkerhetskontrollen.
Det ønskes besvart hva Finansdepartementet vil gjøre for å bedre konkurransen i avgangshallen til beste for reisende.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter gjeldende regler kan alkohol, tobakk, sjokolade- og sukkervarer, parfyme/kosmetikk lagres og selges avgiftsfritt (”tax free”) på lufthavn, jf. tollforskriften § 4-30-13 første ledd og forskrift nr. 24 til merverdiavgiftsloven § 4 første ledd nr. 1.

Utgangspunktet er altså at det bare er enkelte særavgiftspliktige varer som kan selges uten avgift (merverdiavgift og særavgift) i det avgifrie utsalget. Et unntak fra dette gjelder imidlertid salg av kosmetikk som ikke er særavgiftspliktig, men som likevel kan selges uten merverdiavgift i det avgiftsfrie utsalget. Forklaringen er at kosmetikk tidligere var særavgiftspliktig, men uten at det ble gjort endringer i vareomfanget ved avvikling av særavgiften fra 1. januar 1993. Andre varer som for eksempel snacks, vann, brus, kaffe og is mv. kan altså ikke selges avgiftsfritt på lufthavn.

Finansdepartementet har i forbindelse med en klagesak i 2007 tatt stilling til om det også bør åpnes opp for salg av varer (eksempelvis vann og peanøtter) med merverdiavgift i det avgiftsfrie utsalget. Etter tilrådning fra Toll- og avgiftsdirektoratet fant Finansdepartementet ikke grunnlag for dette.

Jeg ser at det er uheldig at en aktør rent faktisk har monopol på å selge vann på Oslo Lufthavn så lenge det ikke er anledning til å bringe med seg fylte vannflasker og lignende gjennom sikkerhetskontrollen. Likevel antar jeg at det kan være uheldig å tillate salg av også varer med avgift i det avgiftsfrie utsalget. For de reisende vil en slik ordning kunne oppleves som villedende. En slik endring vil også kunne medføre at det avgiftsfrie utsalget gis et konkurransefortrinn på bekostning av andre aktører som ikke har rett til å selge avgiftsfrie varer på lufthavn.

For øvrig vi jeg vise til oppslag i Aftenposten 31. august 2009 hvor det framgår at det er tillatt å ta med seg en tom vannflaske gjennom sikkerhetskontrollen. Vannflaskene kan fylles opp helt gratis på drikkefontener i avgangshallen. Ifølge informasjonssjef Jo Kobro på OSL er det også tillatt å forsyne vannflaskene med vannet fra dispensere på restauranter og barer i avgangshallen.