Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1553 (2008-2009)
Innlevert: 07.09.2009
Sendt: 07.09.2009
Besvart: 15.09.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Hvordan kan statsråden gripe inn og hindre at Bjørnang rehabiliteringssenter i Levanger faller ut av anbudsrunden på grunn av en formell feil i søknadsprosessen?

Begrunnelse

Bjørnang rehabiliteringssenter i Levanger kan bli lagt ned som følge av at deres anbud ble avvist på grunn av en formell feil. Posen med anbudspermene var ikke forseglet, og dermed får ikke rehabiliteringssenteret på Skogn i Levanger være med i anbudsprossessen videre. De risikerer nå å måtte si opp 30 ansatte, og viktig kompetanse som er bygget opp over år, kan gå tapt. Videre vil pasientene miste et godt tilbud. Det bør være kvaliteten på rehabiliteringstilbudet og behovet for antall plasser som avgjør, ikke en teknisk feil i søknadsprosessen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Regelverket for offentlige anskaffelser gjelder for kjøp av tjenester ved private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner.

Det er en forutsetning at de som ønsker å levere inn anbud i forbindelse med de regionale helseforetakenes kjøp av tjenester setter seg inn i regelverket for offentlige anskaffelser og konkurransegrunnlaget.

Helse Midt-Norge RHF har ansvar for at befolkningen får nødvendige tjenester innenfor opptrening og rehabilitering på spesialisert nivå, og for å sørge for at de tjenestene som tilbys er tilstrekkelige og av god kvalitet. Helse Midt-Norge RHF må vurdere om de innkomne tilbudene ivaretar disse hensynene.

Jeg kan derfor ikke gripe inn i anskaffelsesprosesser mellom de regionale helseforetakene og den enkelte institusjon.